Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

So, this unique God fits only on whatever we do not want to or can understand ?

Feeling sorry for the god that is whatever is the leftovers of the party in logic !

Neil DeGrasse Tyson Destroys Bill O'Reilly thinking logic. A brilliant astrophysicist spotlights O'Reilly's faulty logic.

Science for theists is "useless", so why do they use it in any form of every medicines and technology ?Σχετικά Άρθρα