Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

The Worship of Zeus in Judaism and Christianity (full version)

Bust of Serapis. Marble, Roman copy after a Gr...
Image via Wikipedia
George Garner shows how the worship of Osiris and Apis became the worship of Serapis Christos which became the worship of Zeus Christos which was forced upon the worshipers of Yahushua HaMashiach. This video shows how true worship was highjacked and the only name we can be saved by (Acts 4:12), Yahushua, was changed to give way to the Greek Savior-Iesous Christos (Jesus Christ).Σχετικά Άρθρα