Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ἡ ἀπολογία τοῦ Σωκράτη (Πλάτων)- http://www.projethomere.com


Published on Apr 18, 2013
Ἡ ἀπολογία τοῦ Σωκράτη (Πλάτων)- Ἐπεξεργασία ταινίας -Ἑλένη Κεμικτσὴ
-Βασίστηκα σὲ ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα τῆς ταινίας τοῦ Rosselini γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Σωκράτη γιὰ τὴν συναρμολόγηση τῆς ταινίας αὐτῆς -Μὲ λίγα λόγια δημιούργησα μία νέα ταινία πού ἐπικεντρώνεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἀπολογία τοῦ Σωκράτη -
Ἡ ἀρχικὴ ταινία τοῦ Rosselini ἦταν στὰ ἰταλικὰ μὲ ὑποτίτλους στὰ ἱσπανικὰ ἐνῷ ἐδῶ ἔχουμε στὴν οὐσία μία νέα ἑλληνικὴ ταινία πού δὲν ὑπῆρξε ποτὲ.
http://www.projethomere.com


Σχετικά Άρθρα