Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Τι να πούμε τι; Τι να τραγουδήσουμε;Τι να πούμε για την ζωή μας στην Ελλάδα; Κάτι που έμεινε μέσα μου είναι το τραγούδι "Ελένη" που ερμηνεύει η Χάρις Αλεξίου και περιέχει τους στίχους: "η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικυρηγμένη, γιατί είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα, και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει".

Σκέψεις