Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Κληρονομική η γραμματική. Artificial Grammar Learning Reveals Inborn Language Sense

The Johns Hopkins Club at Johns Hopkins UniversityImage via Wikipedia
Οι γονείς ξέρουν την ασύγκριτη χαρά και η κατάπληξη της ακοής των πρώτων λέξεων ενός αγαπημένου παιδιού μετατρέπεται γρήγορα ολόκληρες σε προτάσεις και έπειτα babbling παραγράφους. Αλλά πώς τα ανθρώπινα παιδιά αποκτούν γλώσσα-που είναι τόσο σύνθετο και έχει τόσα πολλά παραλλαγή-υπολείμματα κατά ένα μεγάλο μέρος ένα μυστήριο. Πενήντα έτη πριν, ο γλωσσολόγος και ο φιλόσοφος Noam Chomsky πρότειναν μια απάντηση: Οι άνθρωποι είναι σε θέση να μάθουν τη γλώσσα τόσο γρήγορα επειδή κάποια γνώση γραμματικής είναι στους εγκεφάλους μας. Με άλλα λόγια, ξέρουμε μερικά από τα πιό θεμελιώδη πράγματα για την ανθρώπινη γλώσσα ασυναίσθητα στη γέννηση, χωρίς να διδάξουμε πάντα.

Τώρα, σε μια ανατρεπτική μελέτη, οι γνωστικοί επιστήμονες στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins έχουν επιβεβαιώσει μια εντυπωσιακή πρόβλεψη της αμφισβητούμενης υπόθεσης ότι τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται με τη γνώση ορισμένων συντακτικών κανόνων που καθιστούν τις ανθρώπινες γλώσσες εκμάθησης ευκολότερες.

«Αυτή η έρευνα εμφανίζει σαφώς ότι οι αρχάριοι δεν είναι κενές πλάκες  μάλλον, κληρονομούν έμφυτες πολώσεις  ή προτιμήσεις ή επιρροές ως προς το τι θα μάθουν.

ScienceDaily (May 13, 2011) — Parents know the unparalleled joy and wonder of hearing a beloved child's first words turn quickly into whole sentences and then babbling paragraphs. But how human children acquire language-which is so complex and has so many variations-remains largely a mystery. Fifty years ago, linguist and philosopher Noam Chomsky proposed an answer: Humans are able to learn language so quickly because some knowledge of grammar is hardwired into our brains. In other words, we know some of the most fundamental things about human language unconsciously at birth, without ever being taught.


Now, in a groundbreaking study, cognitive scientists at The Johns Hopkins University have confirmed a striking prediction of the controversial hypothesis that human beings are born with knowledge of certain syntactical rules that make learning human languages easier.
"This research shows clearly that learners are not blank slates; rather, their inherent biases, or preferences, influence what they will learn. Understanding how language is acquired is really the holy grail in linguistics," said lead author Jennifer Culbertson, who worked as a doctoral student in Johns Hopkins' Krieger School of Arts and Sciences under the guidance of Geraldine Legendre, a professor in the Department of Cognitive Science, and Paul Smolensky, a Krieger-Eisenhower Professor in the same department. (Culbertson is now a postdoctoral fellow at the University of Rochester.)
The study not only provides evidence remarkably consistent with Chomsky's hypothesis but also introduces an interesting new approach to generating and testing other hypotheses aimed at answering some of the biggest questions concerning the language learning process.
In the study, a small, green, cartoonish "alien informant" named Glermi taught participants, all of whom were English-speaking adults, an artificial nanolanguage named Verblog via a video game interface. In one experiment, for instance, Glermi displayed an unusual-looking blue alien object called a "slergena" on the screen and instructed the participants to say "geej slergena," which in Verblog means "blue slergena." Then participants saw three of those objects on the screen and were instructed to say "slergena glawb," which means "slergenas three."
Although the participants may not have consciously known this, many of the world's languages use both of those word orders-that is, in many languages adjectives precede nouns, and in many nouns are followed by numerals. However, very rarely are both of these rules used together in the same human language, as they are in Verblog.
As a control, other groups were taught different made-up languages that matched Verblog in every way but used word order combinations that are commonly found in human languages.
Culbertson reasoned that if knowledge of certain properties of human grammars-such as where adjectives, nouns and numerals should occur-is hardwired into the human brain from birth, the participants tasked with learning alien Verblog would have a particularly difficult time, which is exactly what happened.
The adult learners who had had little to no exposure to languages with word orders different from those in English quite easily learned the artificial languages that had word orders commonly found in the world's languages but failed to learn Verblog. It was clear that the learners' brains "knew" in some sense that the Verblog word order was extremely unlikely, just as predicted by Chomsky a half-century ago.
The results are important for several reasons, according to Culbertson.
"Language is something that sets us apart from other species, and if we understand how children are able to quickly and efficiently learn language, despite its daunting complexity, then we will have gained fundamental knowledge about this unique faculty," she said. "What this study suggests is that the problem of acquisition is made simpler by the fact that learners already know some important things about human languages-in this case, that certain words orders are likely to occur and others are not."
This study was done with the support of a $3.2 million National Science Foundation grant called the Integrative Graduate Education and Research Traineeship grant, or IGERT, a unique initiative aimed at training doctoral students to tackle investigations from a multidisciplinary perspective.
According to Smolensky, the goal of the IGERT program in Johns Hopkins' Cognitive Science Department is to overcome barriers that have long separated the way that different disciplines have tackled language research.
"Using this grant, we are training a generation of interdisciplinary language researchers who can bring together the now widely separated and often divergent bodies of research on language conducted from the perspectives of engineering, psychology and various types of linguistics," said Smolensky, principal investigator for the department's IGERT program.
Culbertson used tools from experimental psychology, cognitive science, linguistics and mathematics in designing and carrying out her study.
"The graduate training I received through the IGERT program at Johns Hopkins allowed me to synthesize ideas and approaches from a broad range of fields in order to develop a novel approach to a really classic question in the language sciences," she said.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Religion and The Brain

Andrew Newberg: Religion and The BrainGreat Humanist Quotes

Αφιερωμένο στους πολιτικούς μαςΗ εξελικτική θεωρία στη πράξη. Ιός χωρίς ανταγωνισμό χάνει 17% των γονιδίων του.


Mimivirus isolated, genome amputated

Ιός Mimi που απομονώνεται, και το γονιδίωμα που ακρωτηριάζεται.
14 Ιουνίου 2011 CNRS (Délégation Παρίσι Michel-Ange)

Ελλείψει του ανταγωνισμού με άλλους μικροοργανισμούς, ο Mimivirus, ο μεγαλύτερος γνωστός ιός  με DNA, χάνει 17% του γονιδιώματός του. Αυτό έχει καταδειχθεί πρόσφατα από μια γαλλική-αμερικανική συνεργασία συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών από CNRS, το Université de Λα Méditerranée και το Université de Provence. Τα αποτελέσματα είναι στο διαδίκτυο, δημοσιευμένο αυτή η εβδομάδα στα πρακτικά περιοδικών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.


Με 900 δικά τους γονίδια, τα Mimiviruses, που ανακαλύπτηκαν το 2003 από δύο ομάδες που διευθύνονται από από τον καθηγητή Didier Raoult, αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη γνωστή ομάδα ιών με DNA. Έχουν ανακαλυφθεί στις αμοιβάδες,μονοκύταρα όντα που μπορούν να βρεθούν στα υδρόψυκτα κυκλώματα των συστημάτων κλιματισμού. Η πρωτοτυπία αυτού του ιού προέρχεται από το μέγεθός του και την ευπάθειά του στη μόλυνση από τους μικρούς ιούς: ιοφάγους.
Mimivirus FibersImage via Wikipedia

Σε ένα φυσικό περιβάλλον, με άλλα λόγια μέσα στις αμοιβάδες, τα Mimiviruses ζουν σε μια «κοινότητα». Μοιράζονται το αμοιβαδικό διάστημά τους με άλλους οργανισμούς όπως οι ιοί και τα βακτηρίδια. Οι σταθερές ανταλλαγές των γονιδίων μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς με την δια-αμοιβαδιακή ζωή, όχι μόνο μεταξύ του, αλλά και με τα πρωτόζωα που τους φιλοξενούν, έχει επιτρέψει αυτήν την εξέλιξη προς μια «κοινοτική» ζωή.

Οι ερευνητές καλλιέργησαν το Mimivirus στο εργαστήριο, μόνο amoeba και χωρίς επαφή με άλλους οργανισμούς. Μέσω της επιταχυνόμενης εξέλιξης (μόνο 150 μεταβάσεις), παρατήρησαν μια μείωση 17% του μεγέθους του γονιδιώματός του. Αυτή η genomic απώλεια εμφανίζεται κυρίως υπό μορφή διαγραφών και των δύο ακρών του γονιδιώματός της. Ελλείψει άλλων μικροοργανισμών και έτσι ξένου ανταγωνισμού μέσα στην αμοιβάδα, το Mimivirus αποβάλλει έπειτα μέρος του γονιδιώματός του με τη διαγραφή και ειδικά των γονιδίων που περιλαμβάνονται στο σχηματισμό των μακριών ινών που περιβάλλουν το κέλυφος (προτεϊνική μεμβράνη) του. Το Mimivirus επομένως γίνεται «φαλακρό». Οι ερευνητές επίσης παρατήρησαν ότι γίνεται ανθεκτικό στα ιοφάγα. 

Αυτή η εργασία δείχνει ότι μια αλλαγή του οικοσυστήματος μπορεί να συνδεθεί με μια σημαντική και γρήγορη τροποποίηση του γονιδιώματος των μικροοργανισμών.

Η εξελικτική θεωρία προνοεί για την απόκτηση νέων ικανοτήτων αλλά και διαγραφή άχρηστων ικανοτήτων ή χαρακτηριστικών. (π.χ. ουρά ανθρώπων).

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Παγώνια στα κλαδιά που φωνάζουν δυνατά!Εικόνα από το Holland Park.
Published with Blogger-droid v1.6.9

A Beautiful day. Μια όμορφη ημέρα ... που κάποιες λεξεις την αλλάζουν.

A Beautiful day. Μια όμορφη ημέρα ... που κάποιες λεξεις την αλλάζουν.


Αυτό το μπαλκονάκι ...


A Greek folk song from the region of Macedonia, and in particular from the region of Kavala at eastern Macedonia. From the disc of Dora Stratou theatre: "Twenty Macedonian dances".
Παραδοσιακό τραγούδι από την Καβάλα και κυρίως από το χωριό Νικήσιανη. Περιλαμβάνεται στον δίσκο: Θέατρο Δώρα Στράτου "Είκοσι Μακεδονικοί χοροί".

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Εις μνήμην Κ. Δαβάκη και των συν αυτώ ... που πρόταξαν το ΟΧΙ με τη λόγχη πριν από τον Μεταξά

The road sign of Katara mountain pass in Mount...Image via Wikipedia
Οι πόλεμοι και οι μάχες δεν ορίζονται από πόσους εχθρούς έχεις εκτός των ορίων σου, αλλά μάλλον από πόσους εχθρούς έχεις εντός των ορίων σου.

Γνώθι σ᾽ αυτόν - Ει - Μηδέν άγαν.

Οι καιροί είναι στα χέρια άατων τραπεζιτών και αάατων κυβερνητών, μάθετε την αλήθεια και τα μυστικά τους ανταλλάγματα για να βρείτε τα αδύναμα τους σημεία.


Και εδώ το άσμα για τον ΉρωαΚαπετάν Μητρούσης Γκογκολάκης

Serres panorama, 12-2010Image by Κωνσταντίνος Παρίσσης via Flickr
Captain Metrousis asks of God
To let him enter Serres, draw his sword.

No sooner was he in, they betrayed him
With fierce cries they (the Turks) surrounded him.

Captain Metrousis with five or six lads,
From inside the Evangelistria Church fires on the curs.

"Surrender, Metrousis, to save your lives",
"Shall we burn Serres for five or six lads"

Captain Metrousis won't give in,
His blood he 'll shed, he 'll never surrender.

The slavophone Greek Freedom Fighter for the liberation of Macedonia Captain Metrousis Gogolakis suffered the atrocity of Bulgarian comitadji when they senselessly slaughtered his wife and child. That same night, with the help of his brother, he revenged on the murderers. That feat turned him into a symbol to his suppressed Greek countrymen, and for three years the fear of the Bulgarians, who, unable to deal with him, reported his movements to the Turks. So when he entered Serres with his few companions, on 15-7-1907, the Turks surrounded him and trapped him in the Church of Evangelistria, from the bell-tower of which they fought to the last. Many songs have been written in the greek traditional culture about the legendary Macedonian warrior.


Μουσικό πριόνι ... The sawnd of music

A busker playing the musical saw in Prague, Cz...Image via Wikipedia
Κόψε μου λίγες μελωδικές στιγμές να τις πάρω μαζί μου !

The musical saw


Τώρα πλέον έγινε το πρώτο μουσικό όργανο στη δυτική Ευρώπη.

OK i first saw this guy coming on and i thought, here we go again another crazy Brit with some stupid talent. but once he started I actually thought it was fantastic everyone can or has played the Guitar but not many can say they have used a saw for anything other than cutting wood or making the wimb wop sound by flexing it.

Ένας κουντός κουντούτσικος κουντός κι μ᾽ένα χέρι ...

The cultural association of people descending from the village of Agio Pnevma in Serres that live in Thessaloniki released last year two CDs with traditional songs of the Darnakohoria region in Serres.The songs are performed by the choir of the association and i think they deserve a great bravo for their effort.The lyrics of the songs are mainly in the local dialect (even though in many instances standard Greek is used as well and i guess this happens because it was more suitable for maintaining the meter),so I provide,when needed, a "translation" of the most unintelligible to a standard Greek speaker words and expressions.

Ένας κουντός κουντούτσικους/Enas kountos kountoutsikous/A short guy a pretty short one

Ένας κουντός κι αμάν αμάν
ένας κουντός κουντούτσικους
κουντός κι μ' ένα χέρι
γκιουζέλ* παπαδουκόρη(2)
Τ' είνι κουντέ κι αμάν αμάν
τ' είνι κουντέ του χέρι σου
κι είνι πιλικημένου*
γκιουζέλ παπαδουκόρη(2)
Παπαδουκό-,κι αμάν αμάν
παπαδουκόρη φίλησα
κι μ' έκουψαν του χέρι
γκιουζέλ παπαδουκόρη(2)
Ας τη φιλού-, κι αμάν αμάν
ας τη φιλούσα κι άλλ' φουρά
κι ας μ' έκουβαν κι τ' άλλου
γκιουζέλ παπαδουκόρη(2)

Enas kountos ki aman aman
enas kountos kountoutsikous
kountos ki m' ena heri
giouzel* papadoukori(2)
T' ini kounte ki aman aman
t' ini kounte tou heri sou
ki ini pilikimenou*
giouzel papadoukori(2)
Papadouko-,ki aman aman
papadoukori filisa
ki m' ekoupsan tou heri
giouzel papadoukori(2)
As ti filou-,ki aman aman
as ti filousa ki all' foura
ki as m' ekouvan ki t' allou
giouzel papadoukori(2)

A short guy,aman aman
a short guy a pretty short one
short and with one hand
beautiful daughter of the priest(2)
what's wrong,you short guy,aman aman
what's wrong,you short guy with your hand
and it's cut off*
beautiful daughter of the priest(2)
The daughter of a priest,aman aman
the daughter of a priest I've kissed
and they cut off my hand
beautiful daughter of the priest(2)
I wish I could kiss,aman aman
I wish I could kiss her one more time
even if they cut off my other hand
beautiful daughter of the priest(2)

*γκιουζέλ/giouzel=beautiful in Turkish
*πιλικιμένου/pilikimenou=variant of standard Greek πελεκημένο/pelekimeno,literally "cut off by the axe"Οι Μακεδόνες Βασιλείς στην Οξφόρδη


Some of the finest ancient treasures of Greece have gone on display, in Oxford's Ashmolean Museum in Britain, even though some of the discoveries have never been seen by Greeks.

They have been unearthed in a royal complex belonging to Alexander the Great and his father Philip.


Οι Μακεδόνες όμηροι ...

This traditional song refers to one of the most tragic periods of the history of Macedonian Hellenism,the WW1 era,when Eastern Macedonia was occuppied by Bulgaria (1916-18) and thousands of Macedonians were sent as hostages in Bulgaria and other Bulgarian occuppied territories (such as Kitchevo in modern FYROM,which is mentioned in the song) for enforced labour and many of them died there.

Song: The choir of the Thessalonian Cultural Association "Agio Pnevma",named after the same village in the prefecture of Serres,Eastern Macedonia.

Lyrics:
A small bird flew from inside Athens/it was roaming around looking for Macedonia/famous Macedonia with all her beauties/they took away from her they deprived her of her beautiful children/they gather youngsters and children and send them to Bulgaria/all night and all day they were crying looking for freedom/Kichevo is a high mountain,God please lower it/so that I see the villages of Serres and then raise it up/On Christmass Eve the bells were ringing/while the Bulgarians were torturing the poor lads.

All images from: Relief work in Eastern Macedonia (1919).
"This book,edited in 1919 by the American Red Cross commission in Eastern Macedonia,shortly after the end of WW1 and the Bulgarian occuppation of the area during WW1 (1915-17) is a source of valuable informations about this turbulent period of modern Macedonian history.I always remember my paternal grandparents mentioning the three times our land was occupied by the Bulgarians (1912-13 1st Balkan war,1915-17 WW1,1941-44 WW2) as "proti Voulgaria","devteri Voulgaria" and "triti Voulgaria" respectively.If someone visits some villages in Eastern Macedonia,he will find everywhere in the monument of the central square a simmilar inscription: "1915-17 ΕΝ ΟΜΗΡΙΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ"-"killed by the Bulgarians under hostageship" and a list containing a lot of names below."
link: http://www.macedoniaontheweb.com/forum/interesting-macedonian-books-sources/1...
.  Αχειλούδι μου μελαχροινό

  Statue of Emmanouil Papas, in Serres, GreeceImage via WikipediaThe cultural association of people descending from the village of Agio Pnevma in Serres that live in
  Thessaloniki released last year two CDs with traditional songs of the Darnakohoria region in Serres.The songs are performed by the choir of the association and i think they deserve a great bravo for their effort.The lyrics of the songs are mainly in the local dialect (even though in many instances standard Greek is used as well and i guess this happens because it was more suitable for maintaining the meter),so i provide a "translation" of the most unintelligible to a standard Greek speaker words and expressions.

  Acheili mou melachrino/My brunet lip

  -Aheili mou melachrino,kai go gia sena tragoudo(2)
  aheiloudi* mou vammeno kai go sena pirimeno(2)
  voulizoumi* mia foura gia na si dyio* mes stou houro(2)
  -San voulizisi ti kaneis?pali esy tou nou sou haneis(2)
  -Gia min pirifanevisi* pou eisi psili ki emourfi*(2)
  -Emourfi psili ki an eimi gia ta moutra sou den eimi(2)
  -Rihnou afourmi* sti mana sou pou de harizei nio kormi(2)
  -E re tha tou paraharisei kai flouria tha tou gimisei(2)

  -My brunet lip,i also sing for you(2)
  my little painted lip i also wait for you(2)
  i want once to see you in the dance(2)
  -So what if you want it?again you are loosing your mind(2)
  -Hey don't brag because you are tall and beautiful(2)
  -So though i am tall and beautiful i'm not for you(2)
  -I blame your mother who doesn't offer your young body(2)
  -Oh,she will and she'll stuff it with golden coins.(2)

  *acheiloudi=diminutive of cheili (lip).The neuter diminutive ending -oudi is very common in many Macedonian and Thracian dialects.
  *voulizoumi=i want (see ancient Greek "boulomai")
  *pirifanevisi=a variant of perifanevesai (you brag)
  *emourfi=a variant of omorfi (beautiful)
  *afourmi=accusation

  Macedonian songs Macedonian Macedonians Macedonian music Macedonian folk music Macedonian folklore Greek music Greek folk music Greek folklore Greek Greeks  Η Παναγή. Το κουρτσούδ ᾽ είναι μικρό, είν᾽καμιά σαρανταριά χρονώ

  Basma tobacco leaves drying in the sun at Poma...Image via Wikipedia
  This song reffers to an incident that happened around 1890 in the village Neo Souli (at that time it was called by the turkish name Subaskioi).A local girl,named Panayiota(Panayi) Goga was working in the tobacco elaboration warehouse(kapnomagazo) of Georgios Zaharopoulos, who is mentioned in the song as "Υiourghousis"(Γιουργούσης). Her father, Athanasios Gogas,was informed that young Panayi was going to the tobacco warehouse not to work there but due to her relation with a young worker from the neighbourning village Emmanouil Papas (at that time Dovista/Δοβίστα) and the inhabitants,in the local dialect "Duvisni"=Dovistiani (Ντουβισνοί,Δοβιστιανοί). Enraged Gogas (mentioned as "Gogliaros", a satirized form of his name,) went to the tobacco warehouse,together with a friend of Panayi called Martha (whose name is mentioned in the song too) and beat his daughter tumbling her down the stairs.The song is written in the local dialect,the so called "darnakika",so a "translation" of the most unintelligible words to a standard Greek speaker is required.  Κόβοντας το καρκίνο εκεί που δεν μπορεί να κοπεί ...

  Flag United States LouisianaImage by erjkprunczyk via FlickrΝEW ΟΡΛΕΑΝΗ, Λα (Ivanhoe Newswire) -- Αυτό το έτος, σε ενάμισυ εκατομμύριο Αμερικανούς θα εντοπιστεί με κάποιο είδος καρκίνου. Η θεραπεία περιλαμβάνει συχνά τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοβολία, αλλά στους καρκίνους όπου όχι όλος ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί, μια μεγάλη πρόκληση είναι το πως ο ιατρός σιγουρεύεται ότι ο καρκίνος δεν αρχίζει να μεγαλώνει πάλι. Τώρα, υπάρχει μια νέα πειραματική προσέγγιση, μια εξατομικευμένη θεραπεία που είναι τόσο μοναδική όσο οι ασθενείς οι ίδιοι.

  Όταν είναι για να αυξηθούν κάποια πράγματα, η Andrea Suhor έχει την αφθονία της υπομονής. Αλλά όχι τόσο μεγάλη με την υγεία της. Παλεύει έναν σπάνιο νευροενδοκρινή καρκίνο που δεν έχει αποκριθεί στην παραδοσιακή θεραπεία.

  «Είμαι έτοιμη να προχωρήσω. Αυτή είναι η ζωή μου, και αισθάνομαι ότι είναι σταματημένη τώρα ακριβώς και μέχρι να την ξαναρχίσουμε και να την πάρουμε υπό έλεγχο» είπε η Andrea. «Είμαι ένας μαχητής.»

  Μετά από τη χειρουργική επέμβαση για να αποβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο του όγκου της, η Andrea είναι έτοιμη να αρχίσει μια πειραματική θεραπεία από LSU που καινοτομεί ο γιατρός χειρούργων Eugene Woltering. Η θεραπεία στοχεύει στον καρκίνο της, με την παύση λειτουργίας ή δημιουργίας νέων αιμοφόρων αγγείων που υποστηρίζουν την αύξηση όγκων.

  «Εάν μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό να συμβαίνει, ο όγκος μένει ακριβώς το ίδιο μέγεθος όπως είναι σήμερα για πάντα και πάντα,» είπε ο Eugene Woltering, M.D., ένας καθηγητής της
  Blueberry WafflesImage by VancityAllie via Flickrχειρουργικής επέμβασης στο κέντρο επιστημών υγείας LSU.

  Τα μικροσκοπικά κομμάτια του όγκου της Andrea εξετάστηκαν με τις δωδεκάδες των  αντι-αγγειογόνων φαρμάκων που σταματούν την αύξηση των νέων αιμοφόρων αγγείων.

  «Όλες αυτές που είναι πραγματικές μεγάλες γραμμές (αρτηρίες), τα φάρμακα δεν είχαν οποιαδήποτε επίδραση.»  είπε η Andrea.

  Μια γραφική παράσταση τους λέει τι δεν ελειτούργησε και τι, ακόμα κι αν δεν είναι ένα φάρμακο.

  «Τι άλλο έχουμε; είναι μαύρο σιρόπι βατόμουτων» ο Δρ Woltering είπε.

  Αυτό το πειραματικό σιρόπι που έγινε από τη μαύρη σκόνη βατόμουρων, κατέστειλε την αύξηση αιμοφόρων αγγείων μέχρι 60 τοις εκατό των ασθενών. Ο στόχος είναι να σταματηθεί μακροπρόθεσμα η αύξηση όγκων, χωρίς τοξικές παρενέργειες με το φράξιμο της αύξησης των νέων αιμοφόρων αγγείων.

  «Μπορούμε να ελέγξουμε την αύξηση του καρκίνου, να κρατήσει τον ασθενή σε υψηλή  ποιότητα ζωής και με μακροζωΐα» είπε ο Δρ Woltering.

  Ελέγχοντας τον καρκίνο, οι ασθενείς όπως τη Andrea μπορεί να έχει μια μακροχρόνια, υγιή ζωή και μια αφθονία του χρόνου που θα μπορούν να σταματήσουν και να μυριστούν τα
  Blueberries On The BushImage by outdoorPDK via Flickrτριαντάφυλλα. Το LSU είναι ένα από διάφορα ιατρικά κέντρα που ερευνούν αυτήν την νέα προσέγγιση στον καρκίνο. Είναι ακόμα διερευνητικό και δεν θεωρείται κατάλληλο για όλους τους τύπους καρκίνων ή όλους τους ασθενείς με καρκίνο. Αλλά θα μπορούσε να σημάνει ότι μερικοί καρκίνοι θα μπορούσαν να θεραπευθούν περισσότερο όπως μια χρόνια αρρώστια, κάτι σαν το διαβήτη, , όπου η θεραπεία περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο του ελέγχου και της πρόληψης.

  Πηγή: Cutting Off Cancer Than Can't be Cut Out

  Μας φταίνε οι καρέκλες τους ... και όσοι κάθονται επάνω σε αυτές ...

  Ο γνωστός σε όλους κύριος Τερζάκης είναι Κρητικός από το Ηράκλειο, εκπαιδευτής συμπεριφοράς των υπαλλήλων του Δημοσίου, απλά δίνει ρεσιτάλ...
  Απολαύστε τον!!! Μάθετε και εσείς να συζητάτε τις ανάγκες σας στα γραφεία των κρατικοδίαιτων κομματόπουλων.


  Enhanced by Zemanta

  Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

  Σχολή αυτοάμυνας για ιερείς σε επικίνδυνες περιοχές

  Τι θα κάνετε εάν η ενορία σας είναι άντρο ληστών; Τι θα κάνατε όταν αντί για ευλογία σας ζητούν τα τυχερά σας;  Εδώ ένα παράδειγμα ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο και τώρα ξυλοκοπά όποιον συναντήσει ...
  Παρακαλώ μαζέψτε το ξύλο και ξαναταχυδρομήστε το στον παράδεισο


  British Priest Fashion Show. Βρετανική Ιερατική Μόδα

  British Priest Fashion Show. Βρετανική Ιερατική Μόδα


  Σαν σήμερα του Άη Πάντι ...


  Του Ἀη Πάντι σήμερα, και οι ιερείς διαβάζουν,
  τα άγια ευαγγέλια στα μήλα τα στοιβάζουν !

  Κάνω τό τάμα γρήγορα πριν πέσει η μπαταρία
  και φορτιστή δεν έφερα και είναι και αργία.

  Και βήχας τώρα μ᾽έπιασε , βάζω προγραμματάκι
  που μου τα ψέλνει ηλεκτρονικά και πάω για τσιγαράκι.

  Χτυπάει το τηλέφωνο χαλάει τη ψαλμωδία
  τώρα με καταλάβανε όλοι στην εκκλησία ...

  πως ώρα εγώ δεν έψελνα μα το κομπουτεράκι
  και αγιασμό του ρίχνουνε, κάηκε το iPadάκι.

  Πτολεμαίος