Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Richard Dawkins - The Virus Of Faith

Richard Dawkins
Cover of Richard Dawkins

Richard Dawkins - The Virus Of Faith

How religion labels children and forces them to separate from other humans.

Richard Dawkins - The Virus Of Faith by myoot
Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα