Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Is The Universe Alive?

English: Morgan Freeman at the Cannes film fes...
English: Morgan Freeman at the Cannes film festival. (Photo credit: Wikipedia)
THROUGH THE WORMHOLE : As scientists peer across the galaxy, a new revelation emerges: The universe is shockingly organic. Are the secrets to the life and death of the universe hidden not in physics, but biology? Could it be that the universe is alive?

Morgan Freeman presents.


Σχετικά Άρθρα