Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Θεωρίες και Υποθέσεις - Νοητικό επίπεδο και Γνώση


Όποτε κάποιος δείχνει δυσκολία ή και ανικανότητα να νοήσει τις προτάσεις ἠ υποθέσεις μιας δικαιολόγησης ενός φαινομένου, θα πρέπει πρώτα από όλα να μετετηθεί η πρόταση / υπόθεση αν δίνει ξεκάθαρες αλληλουχούμενες θέσεις που μπορούν να οριστούν όρια και παράμεροι και αναμενόμενα αποτελέσματα σε κάθε βήμα των προτάσεων (αλγοριθμικά βήματα), ώστε να εξαλείφεται η αοριστία, η πίστη, η αμάθεια και η έλλειψη πραγματικής κατανόησης των βημάτων. και στο τέλος θα μπορούμε να κρίνουμε την ικανότητα του ακροατή / μαθητή / μελετητή για την δική του ικανότητα κατανόησης.

Άρα πρώτο μέλημα μας σε κάθε πρόταση / υπόθεση για δημιουργία μιας θεωρίας είναι η μεθοδολογική παρουσίαση της υπόθεσης.

Είναι υποχρέωση του παρουσιαστή μιας υπόθεσης / πρότασης να έχει πλήρη κατανόση των όσων προτείνει παρά υποχρέωση του αναγνώστη / μελετητή να φαντάζεται όσα δεν ειπώθηκαν με ξεκάθαρο τρόπο.