Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Η εξαπάτηση της λήξης των μνημονίων ... που πάνε στο Λουξεμβούργο με Προεδρικό Διάταγμα στις 17 Δεκ 2014

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων...

...Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι-στωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματοπιστω-τικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει τοΕΤΧΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογα-ριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος...    ...ως εξής: «3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά...    Νομοσχέδιο

29/02/2012 πρωί: ϞΔ΄

...των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής...

...και αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαιτη-τών.» ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ Άρθρο 48 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο...    ...Διαιτη-τών.» ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ Άρθρο 48 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος: α) H Σύμβαση-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού...    Νομοσχέδιο

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.

...αγορά παραπλανούν τους πολίτες. Άλλωστε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών γίνεται όχι με ρευστό αλλά με τίτλους τουΕΤΧΣ (EFSF) (βλ. ό.π. σελ. 127) δηλαδή «με χαρτιά» που αξιοποιούνται προκειμένου να ρυθμιστούν λογιστικά τα ζητήματα...    ...η Κυρία Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δικαιούχου κράτους-μέλους, του ΕΤΧΣ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), συνολικού ποσού 109,1...    Νομοσχέδιο

19/03/2012 : ΡΗ'

...Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

28/02/2012 : ϞΓ΄

...των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

21/03/2012 πρωί: ΡΙ'

...Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

11/01/2013 : ΡΓ'

...Και θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα, γιατί το θεωρώ μείζον θέμα. «Το Κράτος της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος και τοΕΤΧΣ παραιτούνται αμετάκλητα και από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορούν να δικαιούνται σε σχέση με τους...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Τρόμου τα Επιμήθεια

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΟΜΑΞΕΣ ΜΕ ΤΡΟΜΟ ΤΟΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ
ΚΑΙ ΑΠ' ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΣΚΙΑΖΕΤΑΙ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΣΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ.
ΤΟΥ ΕΒΓΑΛΕΣ Τ' ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΑΡΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙΣ,
ΚΑΙ ΚΕΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ, ΕΣΕ ΘΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ.
ΤΟΝ ΕΙΠΕΣ ΨΕΥΤΗ ΚΙ ΑΛΟΓΟ, ΝΟΟΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟ,
ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΠΙΜΗΘΥΣΕ, ΣΕ ΛΕΕΙ ΞΕΠΑΣΜΕΝΟ.
ΕΔΕΙΞΕΣ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,
ΚΕΙΝΟΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟ ΛΟΓΙΖΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ.
ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΡΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΜΑ,
ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΩΡΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΝΑ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑ.
ΚΑΘΕ ΑΛΑΦΡΟΪΣΚΩΤΟΣ, ΓΟΝΟΣ ΕΠΙΜΗΘΕΑ,
ΤΟΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟ, ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
ΜΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΘΕΛΕΙ ΟΡΓΩΜΑ, ΠΟΝΟ ΚΡΑΤΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ
ΡΙΖΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΘΕΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΖΕΙ ΔΡΟΜΟ
ΚΑΘΕ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΙΟΝ, ΜΕ ΝΟΗΣΗ ΠΟΙΗΤΑΙ,
ΣΤΕΡΕΟΝ ΒΗΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΕΤΣΙ Ο ΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΤΙΤΑΙ
Πτολεμαίος

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

The Battle For Donetsk Airport Explained - Joaquin

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑ ...

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Welcome to Nulandistan: Propaganda and the Crisis in Ukraine

Published on May 23, 2014
This full length GRTV documentary looks at the fictitious land of Nulandistan that has been constructed out of Ukraine.The GRTV documentary deconstructs Nulandistan and the propaganda of the Obama Administration, the US Department of States, US officials, and their allies about the crisis in Ukraine and takes a look at their growing frustration towards the Russian media, particularly RT, for challenging their account of the events on the ground in what they have declared is an intensifying information war.

The full length documentary starts by looking at the self-benefiting description of the EuroMaidan protests that US officials have used and how it has grossly diverged from reality. Then the Odessa Massacre is deconstructed for audiences.

The documentary then looks at the situation in East Ukraine, including the violence and referenda. The events in East Ukraine are then contrasted to the positions of US officials and Russia.

This documentary shows how the reality of events in Ukraine has been been misappropriated and propagandized to support US foreign policy and to justify tensions against Russia.

To read articles by its producer, Mahdi Darius Nazemroaya, please click the following link:
http://www.globalresearch.ca/author/m...
PLEASE DISTRIBUTE AND SHARE THIS GRTV DOCUMENTARYΤετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Search Engine International: Exposing the Jesuit Conspiracy with Karen ...

Search Engine International: Exposing the Jesuit Conspiracy with Karen ...

Важно посмотреть! Эксклюзив. Интервью Деда Бабая и Казаков.

Είναι σημαντικό να ρίξετε μια ματιά! Αποκλειστική.Συνέντευξη με τον πατέρα Babaâ και Κοζάκοι.

Search Engine International: Exposing the Jesuit Conspiracy with Karen H...

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Project Camelot interviews Jordan Maxwell

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Εκπομπή της Πέμπτης

Εντάξει κόμμα, αλλά η απόδοσι της επένδυσής σου ή ROI;
Σύμφωνα με την μήτρα BCG (Σχ. 1), η επένδυσή σου (I) στο τυραννικό καθεστώς εξουσίας των κομμάτων της κομματοκρατίας έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα «σκυλί», οπότε είναι καιρός να την εκχωρήσεις ή να την «σκοτώσεις». ΄Αρδην αναγκαίες λοιπόν οι συνάξεις συναγωνιστών προς αφύπνισι, συναρμογή και ελληνοπρεπή αυτοοργάνωσι των Ελληνίδων και Ελλήνων:
Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Εξαφάνιση της Μαλαισίας αεροπορικές εταιρείες πτήση MH 370: Η ερώτηση τρισεκατομμύρια δολαρίων στις ΗΠΑ και τις υπηρεσίες πληροφοριών

Εξαφάνιση της Μαλαισίας αεροπορικές εταιρείες πτήση MH 370: Η ερώτηση τρισεκατομμύρια δολαρίων στις ΗΠΑ και τις υπηρεσίες πληροφοριών

Παγκόσμια έρευνα, 29 Μαρτίου 2014
Επιτρέψτε μου να δηλώσω εξαρχής ότι συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις τύπου της Μαλαισίας υπουργός άμυνας και Υπουργός Μεταφορών αποφασίζοντας, Datuk Seri Hishammuddin Χουσεΐν ότι "αντιδρούσαμε αρκετά, υπεύθυνα και ιστορία θα μας κρίνει για αυτό."
Και σε άτακτος και αλαζονικό ερώτηση από μια ανταποκριτής των Financial Times, Datuk Seri με εμπιστοσύνη και ακεραιότητα είπε σωστά χωρίς κανένα φόβο της αντίφασης, που «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε ήδη κάνει.» Μπράβο!
Οι Financial Times, CNN και άλλα ξένα μέσα θα έπρεπε να την θέτουν παρόμοια ερωτήματα στις ΗΠΑ και τις υπηρεσίες πληροφοριών και στάση ύπουλος ότι η Μαλαισία δεν είναι διαφανή ή/και ασχολούνται με ένα ένδυμα. Ξένα μέσα θα πρέπει να σταματήσει να ασκούν βρώμικη πολιτική!
Είναι ελπίδα μου ότι μετά τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου, μαλαισιανά μαζικής επικοινωνίας μέσα θα επικεντρωθεί αμφισβητούν την ακεραιότητα των ΗΠΑ της βοήθειας στη Μαλαισία, στις τρεις πρώτες εβδομάδες της αποστολής SAR, παρά την πρόσφατη πρότασή της για περισσότερη βοήθεια.
Παίρνω την άνεση ότι επιφυλάξεις μου σχετικά με τις ΗΠΑ και τις υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών που συνδέονται στενά με τις ΗΠΑ, κυρίως βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, έχουν περισσότερο από ό, τι δικαιώνεται από το Reuters, στην έκθεσή της ειδήσεις για 28ης Μαρτίου, 2014 με τίτλο Geopolitical παιχνίδια κυνήγι μειονέκτημα για την πτήση MH370
Η αναζήτηση για πτήση MH370, το jetliner Μαλαισίας αεροπορικών εταιρειών που εξαφανίστηκε πάνω από τη θάλασσα της Νότιας Κίνας στις 8 Μαρτίου, συμμετείχαν περισσότερες από δύο δωδεκάδες χώρες και 60 αεροσκάφη και πλοία αλλά ταλαιπωρείται από περιφερειακούς ανταγωνισμούς.
… Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παίζει έναν σχετικά σίγαση ρόλο το είδος της άσκησης που μέχρι πρόσφατα θα έχουν κυριαρχήσει, εμπειρογνώμονες και υπαλλήλους πω δεν υπήρχε καμία πραγματική κεντρικού συντονισμού, μέχρι την αναζήτηση για το αεροπλάνο περιορίστηκε σε νότιο Ινδικό Ωκεανό, όταν η Αυστραλία µεγάλο.
Μέρος του προβλήματος είναι ότι η Ασία έχει καμία δομή περιφερειακής άμυνας του ΝΑΤΟ-στυλ, αν και πολλές χώρες έχουν επίσημες συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέλη της Κοινοπολιτείας, Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία έχουν επίσης μια ρύθμιση με τη Βρετανία για να συζητήσουν θέματα άμυνας σε περιόδους κρίσης.
Δεδομένου ότι εμβάθυνε την μυστήριο για την τύχη του Boeing 777 και των 239 επιβατών και πληρώματος, οι περισσότεροι από τους Κινέζους, κατέστη σαφές ότι η υψηλότερη διαβάθμιση στρατιωτική τεχνολογία μπορεί να κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.
Αλλά η έρευνα έγινε σε αδιέξοδο πέρα από την απροθυμία των άλλων να μοιράζονται πληροφορίες, μια επιφυλακτικότητα που εμφανίστηκε να σκληρύνει ως η αναζήτηση τομέα διευρύνθηκε.
"Αυτό μετατρέπεται σε ένα μυθιστόρημα κατάσκοπος," είπε ένας απεσταλμένος από μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, σημειώνοντας το γύριζε προσοχή σε περιοχές και τεχνικές μερικές χώρες άρεσε να συζητήσει δημόσια.
Τελικά, η μόνη χώρα με τα τεχνικά μέσα για να ανακτήσει το αεροπλάνο- ή σε τουλάχιστον το μαύρο κουτί καταγραφέα, που θα μπορούσαν να βρίσκονται στο νερό αρκετά μίλια βαθιά – μπορεί να είναι ΗΠΑ.Των βαθέων υδάτων οχημάτων καταγγέλεται τελικά τα συντρίμμια της Air France 447 μετά το κραχ του 2009 σε μια απομακρυσμένη περιοχή του νότιου Ατλαντικού.
Ενώ Putrajaya έχει αναγκαστεί να αποκαλύψει ορισμένα όρια και σειρές τα μέσα υπεράσπισής του αέρα, η απροθυμία των γειτόνων της Μαλαισίας να απελευθερώσει ραντάρ ευαίσθητα δεδομένα μπορεί να παρεμποδίζεται η έρευνα για τις ημέρες.
Σε μια συνάντηση Πρέσβεων στο κέντρο ad hoc κρίση σε ένα αεροδρόμιο ξενοδοχείο στις 16 Μαρτίου, Μαλαισία επισήμως έκκληση στις χώρες για τη δυνατή πορεία του jet για βοήθεια, αλλά εν μέρει συναντήθηκε με την ευγενική κωλυσιεργία, είπε δύο ανθρώπους κοντά τις συνομιλίες.
Ορισμένες χώρες ζήτησε Μαλαισία για να θέσει το αίτημά του γραπτώς, προκαλώντας μια αναταραχή των διπλωματικών διακοινώσεων και υψηλού επιπέδου επαφές.
«Έγινε ένα παιχνίδι του πόκερ στην οποία Μαλαισία διένειμε τα χαρτιά στο τραπέζι, αλλά δεν θα μπορούσε να αναγκάσει τους υπολοίπους να δείξει το χέρι τους,"είπε ένα πρόσωπο από μια άλλη χώρα που συμμετέχουν στις συνομιλίες.
Όπως και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό, όπου οι κινεζικές δυνάμεις λειτουργούν παράλληλα με άλλα έθνη για την καταπολέμηση της πειρατείας της Σομαλίας, πρώην και νυν αξιωματούχοι αναφέρουν όλες τις πλευρές σχεδόν βεβαίως ήσυχα να κατασκοπεύουν και παρακολούθηση μεταξύ τους την ίδια στιγμή(η υπογράμμιση δική μου)
WantChinaTimes, Ταϊβάν ανέφεραν,
Tαυτός Ηνωμένες Πολιτείες επωφελήθηκε από την αναζήτηση για το λείπουν Malaysia Airlines πτήση να δοκιμάσει τις δυνατότητες των δορυφόρων της Κίνας και να κρίνουμε την απειλή των κινεζικών πυραύλων εναντίον της αεροπλανοφόρα, οι εκθέσεις μας αδελφή χαρτί θέλουν καθημερινά.
Erich Shih, επικεφαλής δημοσιογράφος στην κινεζική γλώσσα ειδήσεων στρατιωτική μηνιαία διεθνούς άμυνα, είπε τΗΠΑ έχει περισσότερες και καλύτερες δορυφόρους αλλά δεν έλαβε μέρος στην αναζήτηση για την πτήση MH370, που εξαφανίστηκε περίπου μία ώρα σε την πτήση από την Κουάλα Λουμπούρ του Πεκίνου τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Μαρτίου με 239 άτομα επί του πλοίου. Shih ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε πίσω επειδή ήθελε να δει τι θα παρέχει πληροφορίες της Κίνας δορυφόρους.
Τα παραπάνω είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ως εκ τούτου, απέχουν κάθε προσπάθεια να ετικέτα τα μέσα επικρατουσών παραπάνω άρθρα ως "θεωρία συνωμοσίας". Reuters έχει αφήσει το τζίνι από το μπουκάλι!
Της Μαλαισίας υπουργός μεταφορών Datuk Seri Hishammuddin έδωσε συμβουλές δυσκολίες της Μαλαισίας (καθώς τα χέρια του ήταν δεμένα από νοημοσύνη πρωτόκολλα και ή άρνηση των σχετικών ξένων μυστικών υπηρεσιών και η διπλωματική απροθυμία), αλλά μας τοπικά μέσα ενημέρωσης απέτυχε να εκτιμήσουν τις αποχρώσεις των δηλώσεών του, κατευθύνοντας δεν τους ερωτήσεις σε όσα μέρη έχουν αποτύχει Μαλαισία ως γείτονάς τους και τους δασμούς υπό διάφορες συνθήκες άμυνας και ρυθμίσεις.
Μαλαισίας μέσα ενημέρωσης, παρακαλούμε να διαβάσετε τουλάχιστον τρεις φορές, τις ποινές στην τολμηρή και ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ μέχρι την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ότι η χώρα μας έχει υποστεί επεξεργασία άσχημα ακόμα κι αν η χώρα μας ανοίξει όλα τα χαρτιά της εθνικής ασφάλειας στο τραπέζι έτσι ώστε οι χώρες οι υπήκοοι των οποίων είναι οι επιβάτες σε πτήση MH 370 θα μπορούσε να έρθει προς τα εμπρός με ειλικρίνεια για να βοηθήσει στην επίλυση αυτής της τραγωδίας ατυχές που δεν είναι της Μαλαισίας των αποφάσεων.
Μαλαισία είναι, αλλά το θύμα αυτής της τραγωδίας, του οποίου το αεροπλάνο, MH 370 χρησιμοποιήθηκε για μια κρυφή ατζέντα για την οποία μόνο ο χρόνος θα αποκαλύψει.
Σε προηγούμενο άρθρο μου δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα για τις 27θ Μαρτίου, 2014, ι εκτίθεται το πώς το Ισραήλ αυτής της τραγωδίας για να δημιουργήσετε την κοινή γνώμη για έναν πόλεμο ενάντια στο Ιράν, μια μουσουλμανική χώρα που έχει κοντά δεσμούς με την Μαλαισία.
Στην αρχή της αποστολής SAR, όλους τους ενδιαφερόμενους δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάθε σενάριο, δεν έχει σημασία πόσο απίθανο θα εξεταστεί αυστηρά με την αριστερά δεν πέτρες unturned-τρομοκράτης αεροπειρατεία, αποστολή αυτοκτονίας, τεχνικές βλάβες, ανεπαρκή ασφάλεια, εγκληματικές ενέργειες των ο πιλότος και ή συγκυβερνήτης κ.λπ.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω προϋπόθεση, οικογένειες από τους επιβάτες και το πλήρωμα του MH 370 έχουν κάθε δικαίωμα να θέσω τα ακόλουθα ερωτήματα των ΗΠΑ και άλλες χώρες που έχουν εξειδικευμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εντοπίζουν και θα παρακολουθούν τα αεροπλάνα και τα πλοία σε όλες τις περιπτώσεις.
Τέτοιες ερωτήσεις δεν πρέπει να πυροβόλησε από εκείνους που έχουν μια κρυφή ατζέντα το εν λόγω ποσό αυτό ερωτήματα για "θεωρίες συνωμοσίας". Κάθε άλλο παρά τις θεωρίες συνωμοσίας, αποδεικνύουμε ότι οι ερωτήσεις που κατατέθηκαν παρακάτω και το σκεπτικό για ζητώντας τους είναι βάσιμη και πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ελλείψει της οποίας ένα συμπέρασμα που θα έπρεπε να εξαχθούν ότι είναι συνένοχη στην εξαφάνιση της MH 370.
Μας επιτρέπει να αρχίσει.
1) το αεροπλάνο διατάχθηκε να γυρίσει πίσω, αν έτσι, που έδωσε τη διαταγή;
2) ήταν το αεροπλάνο γύρισε πίσω με το χέρι ή με τηλεχειρισμό;
3) Εάν ο τελευταίος, ποια χώρα ή οι χώρες έχουν τις τεχνολογίες για να εκτελέσει μια τέτοια πράξη;
4) 370 MH ήταν weaponised πριν από την πτήση του Πεκίνου;
5) αν ναι, τι είναι το πιθανό μεθόδους μιας τέτοιας αποστολής – βιολογικά όπλα, βρώμικο βόμβες;
6) ήταν Πεκίνο / Κίνα ο στόχος και αν έτσι γιατί;
7) Qui Bono;
8) η ακολουθία των χωρών που προσδιορίζει την υποτιθέμενη συντρίμμια MH 370 στον Ινδικό Ωκεανό έγινε αρχικά από την Αυστραλία, ακολουθούμενη από την Ταϊλάνδη, την Γαλλία, την Ιαπωνία και τη Βρετανία μέσω Immarsat. Γιατί δεν ΗΠΑ δεν προσφέρει οποιαδήποτε δορυφορικής τεχνολογίας μέχρι σήμερα;
9) πριν να το διακόπτη εστίασης στον Ινδικό Ωκεανό, ήταν η αποστολή SAR στις θάλασσες Νότια Κίνα, χρησιμοποιούνται ως προκάλυμμα για την εγκατάσταση υποθαλάσσιων εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των ναυτικών ικανοτήτων των ναυτικών όλα τα έθνη που ανταγωνίζονται για την επίμαχη χωρικά ύδατα; Reuters, όπως αναφέρεται πιο πάνω φαίνεται να έχουν προτείνει μιας τέτοιας έκβασης.
10) γιατί ήμουν εκεί ήταν χωρίς εστίαση, ειδικά από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με την πληροφόρηση και δυνατότητες παρακολούθησης του Ντιέγκο Γκαρσία, η στρατηγική ναυτική και αεροπορική βάση των ΗΠΑ;
11) γιατί δεν ερωτήσεις, εάν το ίχνος πτήσης του MH 370 (αν, όπως ισχυρίστηκε συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό), ήταν εντός των γεωγραφικών παραμέτρων για τις δυνατότητες της νοημοσύνης του Ντιέγκο Γκαρσία; Γιατί τους δεν αεροσκάφη που αναπτύχθηκαν από το Ντιέγκο Γκαρσία να υποκλέψει το αεροπλάνο "Αγνώστων", το οποίο προφανώς θα αποτελεί απειλή για το Diego Gracia στρατιωτική βάση;
12) τον ξεπερασμένο δυνατότητες του δορυφορικού συστήματος εξάγωνο αναπτυχθεί από τις ΗΠΑ στη δεκαετία του 1970 έχει ένα ψήφισμα έδαφος 0.6 μέτρων, επιπλέον, το παρόν και τελευταίες τεχνολογίες διαθέτουν τη δυνατότητα να προσδιορίσει τα αντικείμενα που είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος. Γιατί έχουν τέτοια δορυφόροι δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εικόνες των συντριμμιών υποτιθέμενη στον Ινδικό Ωκεανό; Ήταν σκοπίμως παρακρατηθεί;
13) στις 6η Απριλίου 2012, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια αποστολή που ονομάστηκε "NROL-25» (που αποτελείται από ένα κατασκοπευτικούς δορυφόρους) από Vandenberg βάση Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλιφόρνια. Ο δορυφόρος NROL-25 ήταν πιθανό στημένα με "ραντάρ" ένα σύστημα που είναι σε θέση να παρατηρεί στόχους σε όλη την υδρόγειο στο φως της ημέρας και σκοτάδι, σε θέση να διαπεράσει τα σύννεφα και να προσδιορίσει τις υπόγειες κατασκευές, όπως στρατιωτικές αποθήκες καυσίμων. Αν και τις πραγματικές του δυνατότητες των δορυφόρων δεν είναι γνωστή στο κοινό λόγω άκρως απόρρητο ταξινόμησή τους, Μερικοί αναλυτές ισχυρίστηκαν , το ότι η τεχνολογία επιτρέπει στις αρχές να κάνετε ζουμ σε τόσο μικρό όσο μια ανθρώπινη γροθιά στοιχεία από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Πώς είναι αυτό που διαβιβάστηκε δεν εικόνες των συντριμμιών MH370 Μαλαισία, ως αυτή η δυνατότητα δεν είναι απόρρητα, αν και άλλες τεχνολογίες καλά μπορεί να εξακολουθούν να κατατάσσονται; (Πηγή: Slate.com)
14) θα μπορούσε να είναι ότι το παραπάνω δυνατότητες δεν ήταν τα touted;
15) ωστόσο, το Δεκέμβριο, 2013, ΗΠΑΠύραυλο Atlas V ξεκίνησε μεταφέρουν ο δορυφόρος κατασκόπων NROL-39 για το εθνικό γραφείο αναγνώρισης, αντιπροσωπεία νοημοσύνης που συχνά επισκιάζεται από το περιβόητο αντιπροσωπεία εθνικής ασφάλειας (NSA), μόνο που Απαγωγοί δεδομένων μέσω κατασκοπευτικούς δορυφόρους στο διάστημα. Το "NROL-39 έμβλημα" αντιπροσωπεύεται από το χταπόδι ένα ευέλικτο, προσαρμοστική και βιλών πλάσμα. Εμβληματικός, τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προσβάσιμα δεν έχει σημασία όταν επιλέγουν να κρύψει. Το έμβλημα με τόλμη ορίζει "τίποτα πέρα από την προσιτότητά μας». Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα πλοκάμια του χταποδιού κόσμο της Αμερικής εξαπλώνονται σε όλη την υδρόγειο να πηνίο γύρω από τα πάντα στα χέρια τους, η οποία είναι, επίσης, τα πάντα (πηγή: φωνή της Μόσχας). Ακόμη, οι ΗΠΑ με τέτοιες δυνατότητες παρέμεινε σιωπηλός. Γιατί?
Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μέσα στη σφαίρα της πιθανότητες ότι οι ΗΠΑ δεν μπορεί να θέλουν το αεροπλάνο MH 370 να ανακτηθεί εάν απατεώνων φορέων νοημοσύνη ήταν υπεύθυνοι για την εξαφάνιση των MH 370.
Αν τα παραπάνω ερωτήματα τέθηκαν στις ΗΠΑ και άλλες νοημοσύνη πρακτορεία και απαντήσεις δεν είναι επικείμενη, είμαι της άποψης ότι η κυβέρνηση της Μαλαισίας, πρέπει να δηλώσετε δημόσια ότι εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειάς μας έχουν απειληθεί από την εξαφάνιση του MH 370 και ότι ήταν σιωπηρά συνένοχη στην εξαφάνιση της MH370 τις αντιπροσωπείες νοημοσύνης σχετικές.
Από βγαίνει ανοιχτά για να εξηγήσει την δύσκολη θέση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Μαλαισία μπορεί να αποτρέψει μια εχθρική πράξη κατά μιας τρίτης χώρας.
Καλώ, επομένως, τα μαλαισιανά μαζικής επικοινωνίας μέσα να είναι θαρραλέα και να ξεκινήσει μια τέτοια ερωτήματα όπως μόνο οι ΗΠΑ και άλλες αντιπροσωπείες νοημοσύνης μπορεί να δώσει οριστικές απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις 15.
Είναι μάταιο να ζητήσουμε απαντήσεις από τη Μαλαισία καθώς δεν είμαστε σε θέση να παρέχουν την πληροφορία δεν έχουμε τις δυνατότητες των παγκόσμιων και περιφερειακών στρατιωτικών δυνάμεων.
Μαλαισιανών πρέπει να ενώσει πίσω από την κυβέρνηση, έτσι ώστε οι ηγέτες μας χρειάζεται να αισθάνονται ότι είναι μόνοι επωμίζονται αυτό το τεράστιο βάρος.
Matthias Chang είναι διακεκριμένος Μαλαισίας δικηγόρος και συγγραφέας, ο οποίος διετέλεσε πολιτικός Γραμματέας και σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Δρ Mahathir Mohamad.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Στείλτε τα Πίσω

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Πάλλετ᾽ ἡ Εἰμαρμένη

Διὸς Παρθένος κορασὶς, πάλλει τὴν Κληρωτίδα.

῾Ελλήνων τὸ ᾽Ιχὼρ καλεῖ, νὰ ἂγουν τὴν Πατρίδα.

Νάρκη καὶ Λήθη πολεμᾶ στῆς Νόησης τὸν Οἲκο.

Ὓπνου τὰ πονηρὰ δεσμὰ σαλπίζοντας τὰ λύει.

Ἢρωες τώρα καὶ Θεοὶ εἰς Πτόλεμον ὀδεύουν.

῀Αντίνοου τὴν κεφαλὴν πρώτη νὰ βροῦν γυρεῦουν.

Τὶ κι᾽ ἂν μᾶς θωροῦσανε νεκρούς τἰ κι᾽ ἂν πνοἠ δὲν εἲδαν;

Στἠ στάχτη μέσα Φοίνικες, στα κύματα Γοργόνες.

Πόσοι μας πολεμίσανε; Πόσοι τους πιἀ ὑπάρχουν;

Μἐ μιᾶς ἑλιᾶς ξερόριζο, καἰ ἓνα λιθαράκι

Παίδες τοῦ Δευκαλίωνα γεμίζουν κάθε όχθη.

Πυρός καὶ ῝Υδατος σεῖς γέννημα Φαῦστε τὴν Οἰκουμένη.

Δῶστε Λαμπρὸ παράδειγμα. Οὒτ᾽ εἶν᾽ ἡ Εἰμαρμένη.


Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Ο κατάλογος των κωδικών Ελληνικών Ομολόγων που δεν συμπεριλήφθηκαν στο PSI


ISIN NAME CURRENCY Outstanding Maturity Issued

GR0514017145 HELLENIC REPUBLIC EUR 3,650,285,000 21.05.2014 21.05.2009
GR0514018150 HELLENIC REPUBLIC EUR 78,300,000 23.07.2014 23.07.2009
GR0514019166 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,500,000,000 10.08.2014 10.08.2009
GR0326040236 HELLENIC REPUBLIC EUR 2,716,000,000 19.04.2013 19.04.2010

7,944,585,000 (for whatever reason were not part of the PSI)

GR0002088517 HELLENIC T-BILL EUR 1,600,000,000 17.04.2012 14.10.2011
GR0002089523 HELLENIC T-BILL EUR 1,600,000,000 11.05.2012 11.11.2011
GR0002090539 HELLENIC T-BILL EUR 2,000,000,000 15.06.2012 16.12.2011
GR0002091545 HELLENIC T-BILL EUR 2,000,000,000 13.07.2012 13.01.2012
GR0000092925 HELLENIC T-BILL EUR 2,000,000,000 20.04.2012 20.01.2012
GR0002092550 HELLENIC T-BILL EUR 1,000,000,000 10.08.2012 10.02.2012
GR0000093931 HELLENIC T-BILL EUR 1,600,000,000 18.05.2012 17.02.2012
GR0002093566 HELLENIC T-BILL EUR 1,400,000,000 07.09.2012 09.03.2012
GR0000094947 HELLENIC T-BILL EUR 1,300,000,000 22.06.2012 23.03.2012

14,500,000,000 (Treasury bond of the Republic of Greece)

GR0106005813 HELLENIC REPUBLIC EUR 2,114,000,000 18.05.2012 15.02.2012
GR0106006829 HELLENIC REPUBLIC EUR 2,582,423,000 20.08.2012 15.02.2012
GR0508002137 HELLENIC REPUBLIC EUR 141,278,000 20.02.2013 15.02.2012
GR0108005449 HELLENIC REPUBLIC EUR 3,305,645,000 20.05.2013 15.02.2012
GR0108004434 HELLENIC REPUBLIC EUR 779,550,000 20.05.2013 15.02.2012
GR0108006454 HELLENIC REPUBLIC EUR 84,300,000 03.07.2013 15.02.2012
GR0108007460 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,902,000,000 20.08.2013 15.02.2012
GR0108008476 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,478,750,000 11.01.2014 15.02.2012
GR0110024263 HELLENIC REPUBLIC EUR 2,905,250,000 20.05.2014 15.02.2012
GR0510007785 HELLENIC REPUBLIC EUR 40,000,000 21.05.2014 15.02.2012
GR0110025278 HELLENIC REPUBLIC EUR 30,000,000 01.07.2014 15.02.2012
GR0110026284 HELLENIC REPUBLIC EUR 3,565,820,000 20.08.2014 15.02.2012
GR0112005674 HELLENIC REPUBLIC EUR 2,130,880,000 20.07.2015 15.02.2012
GR0112006680 HELLENIC REPUBLIC EUR 3,020,300,000 20.08.2015 15.02.2012
GR0114026512 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,486,070,000 20.07.2016 15.02.2012
GR0516004612 HELLENIC REPUBLIC EUR 48,000,000 04.04.2017 15.02.2012
GR0116003881 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,185,800,000 20.04.2017 15.02.2012
GR0116004897 HELLENIC REPUBLIC EUR 2,412,206,000 20.07.2017 15.02.2012
GR0118015636 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,265,900,000 20.07.2018 15.02.2012
GR0120004156 HELLENIC REPUBLIC EUR 3,317,950,000 19.07.2019 15.02.2012
GR0120005161 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,455,650,000 22.10.2019 15.02.2012
GR0122004758 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,132,350,000 19.06.2020 15.02.2012
GR0128006633 HELLENIC REPUBLIC EUR 539,300,000 22.10.2022 15.02.2012
GR0128003606 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,090,870,000 20.03.2024 15.02.2012
GR0128004612 HELLENIC REPUBLIC EUR 696,706,000 20.03.2026 15.02.2012
GR0138003695 HELLENIC REPUBLIC EUR 16,800,000 20.09.2037 15.02.2012
GR0338003552 HELLENIC REPUBLIC I/L EUR 10,000,000 25.07.2030 20.02.2012
GR0128005627 HELLENIC REPUBLIC I/L EUR 48,000,000 25.07.2025 21.02.2012
GR0133005182 HELLENIC REPUBLIC I/L EUR 75,000,000 25.07.2030 21.02.2012
GR0106009856 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,220,300,000 18.05.2012 21.02.2012
GR0106010862 HELLENIC REPUBLIC EUR 551,500,000 20.08.2012 21.02.2012
GR0508003143 HELLENIC REPUBLIC EUR 302,000,000 20.02.2013 21.02.2012
GR0108012510 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,283,250,000 20.05.2013 21.02.2012
GR0108011504 HELLENIC REPUBLIC EUR 225,315,630 20.05.2013 21.02.2012
GR0108013526 HELLENIC REPUBLIC EUR 268,000,000 20.08.2013 21.02.2012
GR0108014532 HELLENIC REPUBLIC EUR 374,412,913 11.01.2014 21.02.2012
GR0110027290 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,249,500,000 20.05.2014 21.02.2012
GR0110028306 HELLENIC REPUBLIC EUR 393,000,000 20.08.2014 21.02.2012
GR0112007696 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,360,500,000 20.07.2015 21.02.2012
GR0112008702 HELLENIC REPUBLIC EUR 168,000,000 20.08.2015 21.02.2012
GR0114027528 HELLENIC REPUBLIC EUR 821,800,000 20.07.2016 21.02.2012
GR0116005902 HELLENIC REPUBLIC EUR 168,000,000 20.04.2017 21.02.2012
GR0116006918 HELLENIC REPUBLIC EUR 1,465,700,000 20.07.2017 21.02.2012
GR0118016642 HELLENIC REPUBLIC EUR 590,480,000 20.07.2018 21.02.2012
GR0120007183 HELLENIC REPUBLIC EUR 434,500,000 19.07.2019 21.02.2012
GR0120008199 HELLENIC REPUBLIC EUR 561,869,732 22.10.2019 21.02.2012
GR0122005763 HELLENIC REPUBLIC EUR 234,000,000 19.06.2020 21.02.2012
GR0128009660 HELLENIC REPUBLIC EUR 767,937,000 22.10.2022 21.02.2012
GR0128007649 HELLENIC REPUBLIC EUR 215,000,000 20.03.2024 21.02.2012
GR0128008654 HELLENIC REPUBLIC EUR 240,000,000 20.03.2026 21.02.2012
GR0138004701 HELLENIC REPUBLIC EUR 116,000,000 20.09.2037 21.02.2012

51,871,863,274 (Bonds the ECBIssuing bank, European Central Bank)


Σύνολο 74.316.448.274 (ίδιο καθεστώς με τα μη ανταλλάξιμων ομολόγων διεθνές Δίκαιο)

Ελπίζω ότι μπορείτε να διαβάσετε! Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι 74 δισ. δεν ήταν μέρος από το  PSI  χωρίς εξαναγκασμό, και προστίθεται στα 55 δισ. Ομόλογα του PSI και τα δάνεια από την KfW και τους ομοίους τραπεζικούς οργανισμούς (η οποία μάλιστα θα είναι χέρι με χέρι).

Η KfW, πρώην KfW Bankengruppe, είναι μια γερμανική κρατική τράπεζα ανάπτυξης, που εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Το όνομά του προέρχεται αρχικά από Kreditanstalt für Wiederaufbau, που σημαίνει Πιστωτικό Ίδρυμα Ανασυγκρότησης.


 πηγή

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Hitler's American Business Partners

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014