Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ASTOUNDING: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... = -1/12

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Why is Time a One-Way Street?

Perception of reality, flow of time and ourselves

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016