Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Kάνε το νερό...κρασί και το κρασί...νερό

Το θαύμα της Κανά, και τώρα κοντά σας, και μάλιστα ακόμα καλύτερο ...


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα