Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Brainwashing Children: A Camp Jesus Documentary(2006)

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Pamela Meyer: How to spot a liar

Philip Zimbardo: The psychology of evil

Strange Answers to the Psychopath Test | Jon Ronson | TED Talks

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

The Psychopath Next Door Doc Zone CBC Canada Dr Robert Hare BC Dr Stephe...

TEDxAldeburgh - Vincent Walsh - Neuroscience and Creativity

We Create Our Reality - Hacking Consciousness at Stanford University