Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Sam Harris - Free Will


Published on Jan 10, 2013
Sam Harris speaks to sold out Sydney Opera House on the delusion of Free Will at Festival Of Dangerous Ideas 2012. Includes audience questions.

More: http://ideas.sydneyoperahouse.com/fodi/

I claim no ownership of this content, I simply wish these words to be heard by all.

Please support FODI--it's a remarkably enjoyable event.


Σχετικά Άρθρα