Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Τα έργα της Χριστιανικής και ανεπτυγμένης πολιτιστικά Ευρώπης, λιγότερο από 70 χρόνια πριν

Αλεξάνδρεια: η πόλη της Σοφίας της Γνώσης και της Επιστήμης

Οι πατρώες αρετές ζούσαν, ζουν και θα ζουν στη Γα. Η αγάπη της επιστήμης, η φιλοσόφιση της αλήθειας και η απομάκρυνση των δογματισμών, έκαναν την Αλεξάνδρεια πρωτεύουσα του γνωστού κόσμου για έξι αιώνες περίπου. Μακάρι να μείνει το φως της Γνώσης και η αγάπη της Αλήθειας για πάντα στους ανθρώπους. 


Alexandria was founded by Alexander the Great and it was one of the most famous Greek colonies. It was famous for its lighthouse (Pharos) which was one of the seven ancient wonders and the its library which aspired to host all the knowledge of the ancient world.

Οι χριστιανοί δε διέφεραν καθόλου από τους σύγχρονους ισλαμιστές Ταλιμπάν, έχοντας τον ίδιο φανατισμό και εγκληματικό χαρακτήρα ενάντια σε κάθε μη χριστιανό, εχθρεύονταν και εχθρεύονται τη Γνώση, τη Διαφορά και την Αίρεση (έκφραση γνώμης). Στόχος των χριστιανών ήταν η πολιτική εξουσία όπως και στους Ταλιμπάν. Φόνος ήταν και είναι δικαιολογημένος από τη θρησκευτική θεολογούμενη λογική καταστροφής αλλόθρησκων.Paul Cartledge - Ancient Greece

The Scholars' GardenImage via Wikipedia
Paul Cartledge is Professor of Greek History at Cambridge, and a Fellow of Clare College. In his latest book 'Ancient Greece', Cartledge uses the history of eleven major Greek cities to illuminate the most important and informative themes in Ancient Greek history, from the first documented use of the Greek language and the glories of the Classical and Hellenistic periods, to the foundation of the Byzantine empire.


Θεωρία διαχείρησης λάθους, αναμενόμενα αποτελέσματα, παράνοια και λανθανσμένες σκέψεις

Η θεωρία διαχείρισης λάθους έχει να κάνει με την επιρροή του φόβου του αρνητικού αποτελέσματος στις επιλογές μας. ( David Buss and Martie Haselton)

Η θεωρία διαχείρησης λάθους (Error Management Theory), αν και έχει όμοια διαμόρφωση με τη θεωρία της ασαφούς λογικής (fussy logic), αλλά με τη διαφορά ότι στατιστικά οι διαδικασίες επιλογής επιθυμητού αποτελέσματος έχουν αλλοιωμένες επιρροές προς τη μείωση πιθανού αρνητικού αποτελέσματος, άσχετα εάν μεγαλώνει κατά πολύ περισσότερο η πιθανότητα λάθους επιλογής.

΄Ετσι αντί κάθε τεταρτημόριο να έχει ίσες μαθηματικά στατιστικές πιθανότητες (25%), η διανοητική επιλογή της αποφυγής αρνητικού αποτελέσματος, κάνει τις πιθανότητες επιλογής λάθους κατανόησης των γεγονότων μεγαλύτερες, εφόσον τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα δίνουν λιγότερο κόστος επιβίωσης ή αναπαραγωγής.

Η ίδια θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί και στις θρησκευτικές μας αντιλήψεις και το φόβο μελλοντικών καταστάσεων, αναστάσεως, αναβίωσης σε όποια άλλη ζωϊκή μορφή ή απλά τη σκέψη της ανυπαρξίας. Ο φόβος της τιμωρίας, μείωσης βιοτικού επιπέδου, ή βίωσης σε μια θεωρούμενη κατώτερη ζωική μορφή προκαλεί σκέψεις επιλογής ενός θρησκευτικού τρόπου ζωής τώρα παρά από έναν άθρησκο, άθεο ή αδιάφορο θρησκευτικά τρόπο ζωής. Το σκεπτικό έγκυται στο πιθανώς επιθυμητό καλό αποτέλεσμα του θρησκευόμενου τρόπου ζωής και της ανταμοιβής, από το ανυπαρξιακό μη ανταποδόσιμο άθρησκο ή άθεο τρόπο ζωής τώρα.

Το θέμα όμως είναι το κατά πόσο είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα των επιθυμιών και των επιλογών μας είναι όπως μας παρουσιάζει η σκέψη η δική μας ή οι σκέψεις των κοινωνιών μέσα στις οποίες βιώνουμε. Το περιβάλλον μας έχει μεγάλο ρόλο στη προσωπική μας ικανότητα να κατανοούμε σωστά ή όχι τις καταστάσεις στις οποίες ζητείται να αποφασίσουμε κάτι για εμάς ή το κοινωνικό μας χώρο.

Ένα φιλοσοφημένο καλλιτεχνικό παράδειγμα τρόπου επιλογής, επιθυμίας και αναμενόμενου αποτελέσματος, φαίνεται καθαρά στην ελληνική ταινία "Ο Κυνόδοντας". Αξίζει να το δείτε έστω και μία φορά.Why do we believe in God? I | Psychology Today

Error Management Theory


Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Justice: John Rawls on What's The Right Thing To Do? "WHATS A FAIR START?"

Harvard University:

Justice: What's The Right Thing To Do? Episode 08: "WHATS A FAIR START?"


Αστρολογίας το ανάγνωσμα: Ορθόδοξη αστρολογία και αστεροβαπτισμός

2000: Πιστοποιητικό για το Άστρο της Βηθλεέμ από την Ρωσική στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία!
Star of BethleemΟ Διεθνής Κατάλογος Άστρων το έτος 2000, κατά παραγγελία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, είχε εκτελέσει εργασίες υπολογισμού του Άστρου της Βηθλεέμ, το οποίο επί 2000 χρόνια ήταν γνωστό στην ανθρωπότητα από τις αφηγήσεις του Ευαγγελίου, αλλά άγνωστο ως ουράνιο σώμα (άστρο). Το άστρο αυτό ύστερα από λεπτομερείς και προσεκτικές μελέτες των ιστορικών γεγονότων και των αστρονομικών στοιχείων, είχε βρεθεί στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου και είχε ονομαστεί «Άστρο της Βηθλεέμ» από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όμως, επειδή το άστρο αυτό είναι μόνο το ένα από ένα ζεύγος άστρων, στο δεύτερο άστρο, δόθηκε το όνομα «Ιησούς». Και τα δύο αυτά ονόματα είχαν δωρηθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, για τις 2 χιλιετίες από τη Γέννηση του Χριστού, σε μορφή Πιστοποιητικού του Διεθνούς Καταλόγου Άστρων μαζί με τις συντεταγμένες στους χάρτες του έναστρου ουρανού, όπου είχε σημειωθεί το άστρο αυτό.http://starname.gr/

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Η αγάπη του Christopher Hitchens για το Σωκράτη και τη μαιευτική μέθοδο εύρεσης της αλήθειας


Οι θαλασσόλυκοι Τούρκοι και η Ποντια Κύπρος ...

Τούβλα στρατιώτες στέλνονται, ντουβάρια από κει γυρνάνε ...
Τη Κύπρο ονειρεύονται, μα δε ξέρουν πως εκεί να πάνε ...

Σεξουαλισμός, ασώματοι άγγελοι, Σόδομα, Λώτ, κόρες και καταστροφές

184_3115  prickly weed seeds Solanum linnaeanu...Image by Kate's Photo Diary via FlickrΔιαβάζοντας το κατά Λουκά γραπτό, παρατηρούμε ότι στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη οι άγγελοι είναι ασώματοι, αιώνιοι και δεν έχουν σχέσεις γάμου:


Ματθ. 22,29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ.
Ματθ. 22,29 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε εις αυτούς· “πλανάσθε, διότι δεν γνωρίζετε τας Γραφάς ούτε την δύναμιν του Θεού.


Ματθ. 22,30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι.
Ματθ. 22,30 Διότι εις την ανάστασιν ούτε οι άνδρες νυμφεύονται, ούτε οι γυναίκες 
Sodom MonrealImage via Wikipediaυπανδρεύονται, αλλά είναι όλοι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανόν.


Ματθ. 22,31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος,
Ματθ. 22,31 Ως προς δε την ανάστασιν των νεκρών δεν εδιαβάσατε αυτό που σας έχει λεχθή από τον Θεόν, ο οποίος είπε δια τους τρεις πατριάρχας, που είχαν πλέον αποθάνει·


Συνεπώς άνθρωποι και άγγελοι ουδεμία ικανότητα επαφής έχουν ανά μεταξύ τους.

Αλλά στη περίπτωση του Λώτ (Γένεσις, κεφ. ιθ᾽) που παρουσιάζεται ως δίκαιος ενώπιον του θεού του, ζώντας έξω από τη κολασμένη πόλη των Σοδόμων έχει αποστολή θεϊκή να αποτρέπει τους περαστικούς να πάνε μέσα στη πόλη μη τυχόν και τους βιάσουν οι Σοδομίτες.

´Οταν οι δύο άγγελοι έρχονται στα περίχωρα των Σοδόμων, ο δίκαιος Λώτ δεν ενημερώνεται από το θεό του για τους θεϊκούς απεσταλμένους και τους νομίζει για απλούς περαστικούς; ´Οχι, αλλά και τους προσκυνά (όπως κάνουν σε κάθε περαστικό από τη πόλη τους;)

Λοιπόν εάν τους προσκυνά ως θεϊκά απεσταλμένους, τότε ξέρει καλά ότι οι άγγελοι είναι ασώματοι. Εάν προσκυνά τους περαστικούς ανθρώπους, τότε είναι ανθρωπολάτρης και όχι δίκαιος προς το θεό αφού άλλους συνανθρώπους προσκυνά.

Εάν ξέρει καλά ότι οι περαστικοί είναι άγγελοι του θεού, γιατί φοβάται ότι οι Σοδομίτες έχουν τη φυσική ικανότητα να τους βιάσουν παρά φύση; Δε πιστεύει ότι οι άγγελοι είναι ασώματοι; Φυσικά οι πράξεις του μιλούν ακράδαντα για τη πίστη του προς το θεό του και τους αγγέλους του. Δικαίως κατά τις δηλώσεις των σοφών της Σιών παραδίδει τις κόρες του προς ομαδικό βιασμό κατά και παρά φύση, αντί να πει στους Σοδομίτες αυτό που ζητάνε δεν είναι δυνατό να συμβεί όσο και να το θέλουνε. Προτιμά να παιθάνουν οι κόρες του από ομαδικό βιασμό παρά να αφήσει τους αγγέλους να περάσουν ασωμάτως ανάμεσα από τους Σοδομίτες.

Και μετά έρχεται η θεϊκή τιμωρία της βροχής θειαφιού στις περιοχές εκείνες. 

Μήπως οι Σοδομίτες δεν ήταν Ιουδαίοι; Άρα γιατί τόσα γράφονται κατά των Ελλήνων για την ομοφυλοφιλική παρουσία στην Αθηναϊκή κοινότητα; Που είναι οι δημαγωγίες των χριστιανών εναντίων του εκλεκτού λαού και των συνεχιστών των παραδόσεών των;

´Ενα γεωλογικό γεγονός (The Archaeology News Network: Flashback: Asteroid destroyed Sodom ) εμφανίζει τη καταστροφή της περιοχής εκείνης ύστερα από πτώση μετεωριτών στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα κοντινά μέρη όπως η περιοχή του Καυκάσου. Πέραν από της βιβλικής περιγραφής των κατοίκων της περιοχής και της "αμαρτωλής" ζωής τους, δεν υπάρχουν για να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τους ισχυρισμούς των γραφὀμενων.

Τελικά δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση των χριστιανών, εβραίων και ισλαμιστών για τη φύση των αγγέλων αφού διαβάζουμε καθαρά από τη γένεση να φοβούνται το βιασμό των αγγέλων και από την άλλη στο Ματθαίο να είναι ασώματοι και άγαμοι. 

Περαστικά.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Το βιβλίο της εβδομάδος: Σχέσεις και χωρισμοί - λόγοι για να χωρίσετε

How to Tell If Your Boyfriend Is the Antichrist: .


εμπνευσμένο από το http://bromisteraki.blogspot.com/

The Hellenic League of America was honored to participate in this year’s Armenian Genocide recognition


California Assembly member mentions “Hellenic League of America” on Assembly floor
FOR IMMEDIATE RELEASE: April 18, 2011

(Sacramento,CA)- The Hellenic League of America was honored to participate in this year’s Armenian Genocide recognition events at the State Capitol on April 14th in Sacramento, CA hosted by the Armenian National Committee of America-Western Region.

The Armenian National Committee of America-Western Region hosted events from morning to afternoon in Sacramento, California. Haig Hovsepian of the ANCA-Western Region welcomed all groups who gathered in Sacramento from across the state to commemorate the Armenian Genocide of 1915. Alex Aliferis, who represented the Hellenic League of America at this important commemoration of the Armenian Genocide, was the only Greek American attendance. This year’s Armenian Genocide Resolution included both the Greeks and the Assyrians.

Alex Aliferis attended the morning event on the floor of the California Assembly with other Armenian Americans. The California Assembly/Senate introduced and passed AJR 2(April 24th as Armenian Genocide Recognition Day) and AJR 7. Assembly member Katcho Achadjian (R) read in front of over 60 California Assembly members a list of participating groups such as the Hellenic League of America, Armenian National Committee, and others on the California Assembly floor.

AJR 2, Armenian Genocide Resolution, includes the Genocide of Greeks and Assyrians (http://e-lobbyist.com/gaits/text/225532), designates April 24, 2011 to recognize the Armenian Genocide. The Armenian National Committee of America, Western Region organized the April 14th events. AJR 7, unanimously passed, marking the week of April 18 to 24, 2011 as “California Week of Remembrance for the Armenian Genocide of 1915-1923.” The joint resolutions urge Congress and the President to observe the week of remembrance.

Throughout the day’s events Aliferis lobbied his California Assembly members/State Senators regarding the Armenian Genocide Resolution. In the Capitol, there is a display about how Americans formed the American Near East Foundation to assist the Armenians, Greeks, and Assyrians survivors of the Genocide by the Turks. The first American relief efforts in US history were started by Americans to assist the Armenians, Greeks, and Assyrians. According to the Near East Foundation website, “Many millions of Armenians, Assyrians, Greeks, and members of other minority groups were displaced, and over a million and a half died as a result of deportation, forced marches, starvation, and execution. The number would have been significantly higher had it not been for the efforts of U.S. Ambassador to Turkey Henry Morgenthau and the group of his friends and colleagues that would later become NEF’s founding Board. With the help of then-President Woodrow Wilson, NEF’s founders established a small-scale relief operation and began to solicit donations from the American public.” As a result, US leaders such as Democrat Woodrow Wilson and Republican Taft assisted the foundation to help the Greeks, Armenians, and Assyrians.

While in attendance he saw a powerful Armenian Genocide documentary called, ‘The River Runs Red’ by Armenian Genocide survivor turned filmmaker, J. Michael Hagopian. Hagopian started his documentary on the Armenian Genocide in the early 1950s by traveling to countries where there were Armenian Genocide Survivors. He went to the deserts of Syria and Iraq to speak with survivors, Arabs, and the sites where the Turks massacred 1.5 million Armenians in 1915. Hagopian passed away on Dec 2010, but this New York Times obituary mentions Hagopian’s accomplishment to document the Armenian Genocide over a course of 50 years through film. (http://www.nytimes.com/2010/12/20/world/europe/20hagopian.html).

####
========================
Hellenic League of America, HLA
www.hellenicleagueonline.org/
========================
The Hellenic League of America (HLA) is a cooperative and collective effort by
Hellenes, Phil-Hellenes and Hellenic enthusiasts who come together for the
Hellenic Cause. A register 501c nonprofit organization the Hellenic League of
America, HLA works to spread awareness on Hellenic National Issues, as well as
our ethnic traditions and culture. Founded in 2008 the HLA has been involved in
organizing lectures, protests, rallies and commemoration across the tri-state
area.

To be added to HLA's Action Alert e-mail distribution list, or to introduce HLA
to a friend or colleague, please forward the pertinent name and e-mail address,
with the subject heading "Add e-mail to HLA distribution list", to
hla@hellenicleagueonline.org

You are encouraged to forward this action alert to five or more individuals who
may have an interest in our e-distributions or in HLA’s mission.
You may post any HLA article, press release or action alert on the internet as
long as you credit HLA and the author(s).