Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

George Carlin - I Gave Up On My Species

George Carlin - Arrogance of mankind