Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner

Published on Aug 31, 2012
http://www.politicalislam.com For a version with English Subtitles:http://www.mrctv.org/videos/bill-warn...
The history of Islam in Europe and how it effects us to this day. This is a history based on numbers and facts that you may not see anywhere else and explains why we may be afraid to see Islam for what it is based on its own doctrine and practice.

Σχετικά Άρθρα