Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ἡ ἀπολογία τοῦ Σωκράτη (Πλάτων)- http://www.projethomere.com


Published on Apr 18, 2013
Ἡ ἀπολογία τοῦ Σωκράτη (Πλάτων)- Ἐπεξεργασία ταινίας -Ἑλένη Κεμικτσὴ
-Βασίστηκα σὲ ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα τῆς ταινίας τοῦ Rosselini γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Σωκράτη γιὰ τὴν συναρμολόγηση τῆς ταινίας αὐτῆς -Μὲ λίγα λόγια δημιούργησα μία νέα ταινία πού ἐπικεντρώνεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἀπολογία τοῦ Σωκράτη -
Ἡ ἀρχικὴ ταινία τοῦ Rosselini ἦταν στὰ ἰταλικὰ μὲ ὑποτίτλους στὰ ἱσπανικὰ ἐνῷ ἐδῶ ἔχουμε στὴν οὐσία μία νέα ἑλληνικὴ ταινία πού δὲν ὑπῆρξε ποτὲ.
http://www.projethomere.com


Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Sam Harris - Free Will


Published on Jan 10, 2013
Sam Harris speaks to sold out Sydney Opera House on the delusion of Free Will at Festival Of Dangerous Ideas 2012. Includes audience questions.

More: http://ideas.sydneyoperahouse.com/fodi/

I claim no ownership of this content, I simply wish these words to be heard by all.

Please support FODI--it's a remarkably enjoyable event.


Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Τα μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο


Published on Apr 16, 2013
Τα μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο