Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ολυμπιόδωρου φιλοσόφου: Σχόλια εις του Πλάτωνος "Φαίδων"

Θεοφράστου Ερεσίου: Τα σωζώμενα

Άπαντα Κολοκοτρώνη

Θεοφράστου: Ιστορία των Φυτών

Πινδάρου: Τα σωζώμενα

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Θεόφραστου Χαρακτήρες: Επίκτητου Εγχειρίδιον (ηθικών)

Ευσεβίου Χρονικών: Δυναστεία Πτολεμαίων Λαγιδών επί του ΝείλουΘεόκριτου: Ειδύλλιο έβδομο και δέκατο: Εγκώμιο εις Πτολεμαίον Φιλάδελφον

Διόδωρος Σικελιώτης, Θουκιδίδης, Ξενοφών, Αρριανός, Πολύβιος, Παυσανίας, Ηρόδωτος

Kλέφτες !!! Φωνάξτε τη γιαγιά (υπεργιαγιά)

Η από μηχανής θεά έρχεται ως καλός οιωνός από τα δεξιά , ντυμένη στα κόκκινα, αρματωμένη με τη τσάντα της, και διαλύει τους ληστές σε δευτερόλεπτα. Ο ένας συλλαμβάνεται επ᾽αυτοφόρω.Βασικά αυτή είναι εκπαιδευμένη από παλιά όπως μαθαίνουμε από άλλη σκηνή έξω από τη σχολή εκπαίδευσης ηλικιωμένων κυριών.

Wilful Blindness: Margaret Heffernan on the New Normal


University of Bath - School of Management - Margaret HeffernanΤετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Ησίοδος: Θεογονία

Πρόκλου έργα έξ, εις την αγγλικήν
Οι γείτονες του Πρόκλου