Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Richard Dawkins - The God Delusion

English: Richard Dawkins giving a lecture base...
English: Richard Dawkins giving a lecture based on his book, The God Delusion, in Reykjavik (Photo credit: Wikipedia)
This is lecture on rational-minded sane thinking and reality-centered behavior.


Σχετικά Άρθρα