Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Έρως Ζωή και Θάνατος

Έρως Ζωή και Θάνατος

Ζώη είναι ο Ἐρωτας, και Θάνατος αντάμα.
Ποία Ζωή τον κράτησε σφιχτά για να μή φύγει;
Ποιός Θάνατος τον έκανε ποτέ να ξεχαστεί;

Του Χρόνου εσύ Προπάτορας,Του Χώρου ο Καλιτέχνης.
Αόρατοι οι τρόποι σου, και ορατά σα έργα..
Χάος και Γαία έσμιξες, των πάντων ο Κοσμήτωρ.
Πέμτον Αυτόν εμέτρησαν, στοιχείων ταξιθέτη
Δίχα εκείνου χάριτος, κόσμος ουκ εσυνετέθει.
Άτεκνος κείνος χάρισε εις πάντας απογόνους.

Δίας ο παντοδύναμος, Έρωτος εί δεμένος
Η Ήρα ού κατάλαβε τις μηχανές του Νέου.
Τις κόρες εβασάνιζε, τα βέλη που πληγώσαν.

Πρώτων eσύ Τρισμέγιστων Έρωτα αριθμήσαι.
Αρχέγονος υπάρχων τε, Νέον σε ονομάζουν.
Τάρατε πάντα άλογα, ποιών Λόγου τα τέκνα.

Όστις σε φιλοσόφησε, ποτέ εσέ δε γεύθη.
Κι᾽όσοι εκ σού μεθύσκουσι, κανείς δεν σε γιγνώσκει.
Τα βέλη δε ξεχώρισαν θεούς από ανθρώπους.

Όστις σε αναζήτησε, μάταιος αυτού ο πόνος.
Αλοίμονο τοις νεαροίς που Σε καταφρονούνε.
Δέσμιοι αυτοί έως θάνατον, για να ξαναγενιούνται.

Πτολεμαίος

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Richard Dawkins - The Purpose of Purpose

Karlheinz Deschner (left) and Richard Dawkins ...
Karlheinz Deschner (left) and Richard Dawkins (right) (Photo credit: Wikipedia)

The video is a composition of four lectures that Richard Dawkins gave on his American Tour, with an introduction by PZ Myers, in March of 2009 in Michigan, Minnesota, Oklahoma, and Nebraska discussing essentially what the title of this piece is, "The Purpose of Purpose".

THIS VIDEO IS "FAIR USE" COMMENTARY OF NEWSWORTHY RESEARCH VALUE. IT'S USE FALLS UNDER THE CATEGORY OF NON-COMMERCIAL FREE SPEECH.
(In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.)