Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Richard Dawkins Destroys The 10 Commandments

English: Atheist Bus Campaign creator Ariane S...
English: Atheist Bus Campaign creator Ariane Sherine and Richard Dawkins at its launch in London. (Photo credit: Wikipedia)
Professor Richard Dawkins ridiculing the 10 Commandments and showing that morals do not come from the Bible.

San Diego, Ca. Friday, April 6th, 2012


Σχετικά Άρθρα