Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Bill Maher - Atheism Not a Religion + Mitt Romney in-Law Unbaptism (Real...

Bill explains why atheism doesn't qualify as a religion and then performs an "unbaptism" on Edward Davies, Ann Romney's father and Mitt Romney's father-in-law.