Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Global Security Fund: Πάνω από 65 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Μόνο ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του Ιδρύματος Rothschild (Κόκκινη Ασπίδα) διαχειρίζεται περί τα 65 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τη στιγμή που το παγκόσμιο ενεργητικό παραγωγής όλου του κόσμου μέσα σε ένα χρόνο δε ξεπερνούν τα 48 τρισεκατομμυρια δολάρια.
600 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν χαθεί μέσα από τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δε δηλώνει που και γιατί έχουν πάει. Αυτό μόνο το ποσό είναι διπλάσιο από το συνολικό χρέος της Ελλάδος. Ποιος θα μας πει τι να κάνουμε; Ξέρουν αυτοί τίποτα καλύτερο;

Ashley Mote speaks at the European Parliament to draw their attention to the Global Security Fund (GSF), set up in early 1990s, which is no ordinary fund. It does not trade, it is not listed and has a totally different purpose. He believes it is being used for GEO political engineering purposes, apparently under the guidance of intelligence services. He asks what are the EU connections to the GSF and what relationship does it have to EU institutions?


Uknown pages in Greek Military History! Greeks in Korean War! Battle for Outpost Harry!

The Mediterranean in ca. the 6th century BC. G...Image via WikipediaI am sure that all of you have heard about 300 Spartans and their Battle at Thermopylae, where couple of thousands of Greeks have stopped hundreds of thousands of Persians and their mercenary forces.
I am sure that most of you have heard about Battle of Marathon, where 10.000 Greeks fought against 80.000 Persian force.
Less of you probably have heard about famous naval battle of Salamis. Where 370 ships of Greek Fleet were outnumbered by 800-1000 Persian ships.

Bottom line is that Greeks always fight in minor numbers.
Today Greece belongs to minority too. There are no allies, there are no friends for us and there never were. Despite Greece protects Southern borders of Europe for thousands of years, European states have answered only with interest of occupation in the recent history.
Italy is out neighbor, and it came to us with weapons and Mussolini's soldiers in 1940. Nazi Germany occupied Greece in 1940. Brits hadn't fought to liberate Greece, but as soon Germans retreated from Greece under the threat of being cut off by Red Army, Brits rushed in and occupied free Greece establishing their "protectorate" over Greece and Cyprus. Both countries were betrayed in 1974.
And today Greece is under modern kind of occupation. Modern occupation forces don't wear uniforms, but they wear suits and ties. They don't have rifles, their weapons are paper and pen. They kill economies. And take small countries into a debt hole. And any country cannot resist if it is divided inside. And Greece is divided! Divided between politicians and people. Weak politicians are the "fifth column" of betray of modern countries. Ephialtes of Trachis betrayed Spartans. Michalis Christoforakos, a former director of Siemens Hellas, is one of modern traitors of the modern Greece. He and others stole all these money from Greek state, from Greek taxpayers and created this huge debt for Greece. He studied in German school in Athens, and then in Germany. If we look a bit back in history, we will discover that his grand-father Christoforakos was co-operatiing with Nazi occupation forces in 1940 and was later executed for betrayal. We all heard a saying that "History repeats itself". These modern traitors are not executed, they ran away from Greece and live in our countries, just like Michalis Christoforakos, who today hides in Germany.

In whole 5000 of Greek civilization, Greece always had a leader or even more than one. Strong personalities. Masters of foreign policy and military matters. They were putting national interests above their personal ones. This era have ended very recently. For last 40 years governing of Greece became something like family business. Two families, Papandreou and Karamanlis, run Greece in succession. They say that they are on opposing different sides, they divide Greek citizens to "greens" and "blues", "left wing" and "right wing"... allegedly. They made people to turn their sight inside of country and watch another fellow citizen like an enemy, because he is on the "wrong" wing. Divide and conquer. Divide and conquer. And modern Greece is conquered. As recent events have proven, there never was any different in those two parties. They are ABSOLUTELY THE SAME! "Left" patry takes the most anti-people measures in the whole history of Greece.
They both are under the finger of the USA and EU. But if the Great Andreas Papandreou and the Great Konstandinos Karamanlis and the Great Elevtherios Venizelos still were outstanding and strong personalities, then their grandsons Kostas Karamanlis, E. Venizelos and Georgios Papandreou are like muppet show. Greece today doesn't have a Premier Minister. George Andreas Papandreou is not a Premier Minister. He is just a clerk of European Union, of Germany's clerk if you want to be more specific. He doesn't think for his own, he doesn't bargain, he does nothing. He only runs back and forth to Brussels and delivers "mail" to Greeks. "Guys, they told me to do this." "Guys, now we have to do that, because they told me."
One may wonder, why Greeks keep attached to those two families? Aren't there any other political forces in Greece? To whom should Greek electorate give its vote? Let's see a political pie.
PASOK, and Nea Dimokratia are ABSOLUTELY THE SAME, useless slaves and thieves.
Who else? Communists, fascists, ultra lefts and green ecologists! No, thank you, but no!
So... for whom would you vote? Is there anyone? Open up your TV, the answer is on streets of Athens!!!
Bottom line, Greece is on cross-road of Europe, Asia and Africa and for 5000 years it was fighting along and sometimes even for others. But no-one ever fought for Greece.
Now, ladies and gentlemen, please spare 40 minutes of your time and watch what Greeks were doing in Korea. And learn one of unknown pages of great Greek military traditions - the battle of Hill Harry. Where 110 Greeks faced 3000 Chinese communists.


Το παράξενο μου ζωάκι ...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Another smoking situation in Mayfair.

Just 20 minutes ago another smoking cloud was spotted in Mayfair.

Explosion in Mayfair

Just 20 minutes ago a massive grey cloud like from an explosion, came from the back of Hilton Tower, Park Lane. The cloud soon became twice as high as the tower an it was blown away westwards.

Η ταυτότητα Γνωστών Αγνώστων Κουκουλοφόρων

Αν ήμουνα δεσπότης ...

ΔΥΟ ΠΟΝΗΡΟΙ ΜΟΥ ΚΑΝΑΝ ΜΠΛΟΚΟ

Ο Ελληνισμός μέσα στους αιώνες


Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΕΙΠΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ - ΟΛΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ,ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ...


Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Γιατί οι Έλληνες θεοί έπιναν Νέκταρ και έτρωγαν Αμβροσία;

Hebe Goddess of youth, daughter of Zeus and He...Image via Wikipedia
νέκταρ , αροςnectar, the drink of the gods, as ambrosia is their food, Il. 1.598Il. 4.3, applied as a preservative against decay, Il. 19.38. Why the lexicons say that νέκταρ means wine when the Cyclops speak of a ‘sample of nectar and ambrosia,’ we do not know, Od. 9.359.νέκταρ 1
I. nectar, the drink of the gods, as ambrosia was their food, Hom., etc.; poured like wine by Hebe, and mixed with water, id=Hom.
II. metaph., νέκταρ μελισσᾶν, i. e. honey, Eur.: of perfumed unguentAnth.:—Pind. calls his Ode νχυτόν.
1 ne/kta^r, a^ros, eos, to/,νέκταρ, αρος: νέκταρ, το ποτό των θεών, όπως είναι η αμβροσία τροφή τους, Il. 1.598, Il. 4.3, εφαρμόζονται ως συντηρητικό κατά αποσύνθεση, Il. 19.38. Γιατί τα λεξικά λένε ότι νέκταρ σημαίνει κρασί, όταν ο Κύκλωπας μιλούν για ένα «δείγμα του νέκταρ και αμβροσία,« δεν γνωρίζουμε, Od. 9.359.


νέκταρ  

 • Ι. νέκταρ, το ποτό των θεών, όπως αμβροσία ήταν τροφή τους, Hom, κλπ?. χύνεται όπως το κρασί από την Ήβη, και αναμειγνύεται με νερό, id = Hom. 
 • II. metaph, νέκταρ μελισσᾶν, δηλαδή το μέλι, Eur:.. από αρωματικά αλοιφή, Anth:.-Πίνδ. κλήσεις Ωδή ν του. χυτόν. 1 ΝΕ / KTA ^ Ρ, μια ^ ROS, EOS, να /,ἀμβροσί-α , Ion. -ιη, ,

A. immortality, rare in general sense, “σώματος .” Epigr.Gr.338 (Cyzicus); usu. elixir of life, as used by gods for food, Od.5.93, etc.; as perfume, 4.445; as unguent, Il.14.170, cf. 16.680; as pasture for horses, 5.777; coupled with νέκταρ (q. v.), the two distinguished as food and drink, Od.5.93(later reversed, . being drunk, Sapph.51Ar.Eq.1095Anaxandr.57), cf. Pi.O.1.62P.9.63,Arist.Metaph.1000a12A. R.4.871Theoc.15.108; “βολβοφακῆ δ᾽ἴσον ἀμβροσίῃ Ψύχουςκρυοέντος” Chrysipp.Stoic.3.178; allegorically expl. as vapour, Democr.25.
2. in religious rites, mixture of water, oil, and various fruits, Anticl.13.
3. Medic., name for antidote, Zopyr. ap. Cels.5.23Gal.14.149; also of an external emollient, Aeumc;t.14.2.
4. ambrose, Ambrosia maritima, Dsc.3.114.
b. Corinthian, = κρίνονNic.Fr.126.
c. ἀείζωον μέγαDsc.4.88.
d. vine whose grapes were eaten, Plin.HN14.40.


ἀμβροσία, Ion. -Ιη, ἡ, αθανασία Α., σπάνια στην γενική έννοια, «σώματος ἀμβροσία≫ Epigr.Gr.338 (Κύζικου) χρήση. ελιξίριο της ζωής, όπως χρησιμοποιείται από τους θεούς ως τρόφιμα, Οδύσσεια.5.93, κλπ όπως αρώματα, 4.445? ως αλοιφή, Il.14.170, ΚΙ. 16.680 Ως βοσκή για τα άλογα, 5.777 Σε συνδυασμό με το νέκταρ (ς.ν.), οι δύο διακρίνονται για τα τρόφιμα και τα ποτά, Od.5.93 (συνέχεια αντιστράφηκε, ἀμβροσία, μέθυσος, Sapph.51, Ar.Eq.1095, Anaxandr.57.) , CF. Pi.O.1.62, P.9.63, Arist.Metaph.1000a12, AR4.871, Theoc.15.108 ≪Βολβοφακῆ δἴσον ἀμβροσίῃ Ψύχους κρυοέντος≫ Chrysipp.Stoic.3.178 Αλληγορικά εκφρ. ως ατμός, Democr.25.
 1. σε θρησκευτικές τελετές, μείγμα από νερό, λάδι, και διάφορα φρούτα, Anticl.13. 
 2. Medic., Όνομα για το αντίδοτο, Zopyr. ΑΠ. Cels.5.23, Gal.14.149? Επίσης από μια εξωτερική μαλακτικό, Aeumc? T.14.2.
 3.  Αμβρόσιος, Αμβροσία maritima, Dsc.3.114. 
  1. β. Κορινθιακό, = κρίνον, Nic.Fr.126. 
  2. γ. = Ἀείζωον μέγα, Dsc.4.88. 
  3. δ. αμπέλου των οποίων τα σταφύλια είχαν φάει, Plin.HN14.40.Αμβροσία είναι από το στερητικό α και το βρώσις δηλαδή άνευ άλωσεως, είναι αναλλοίωτοι.

Σε ποια Ελλάδα ανήκει η Τράπεζα της Ελλάδος;

Θα ψηφίζουν και ξένοι μέτοχοι της Τρ. ΕλλάδοςΟι τραπεζίτες τα τρώνε με τις πόρνες και μας χρεώνουν το λογαριασμό

Τα σημάδια της παγκόσμιας τραπεζιτικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Keiser Report: Greece Resistance Special

Keiser Report: Greece Resistance Special

This time Max Keiser and co-host, Stacy Herbert, report on IMF dowgrades, zombie consumers and a financial circus. In the second half of the show, Max talks to Professor Steve Keen about the Greek debt crisis and Minsky's moment.


Europe 2010 - Delivering Inclusive Growth: Lessons from the Lisbon Strategy

Gold, Bankers and Diplomats: A History Of The ...Image via Wikipedia
World governments collude in high relative terms (financially and legislation freedom) with the banks, bankers and the loan risk gamblers. This reduced the abilities of all the other fundamental growth and stability sectors to suffer. This will bring them in stressful conditions and even collapse in the near future.


 • Agriculture sector is minimised in favour of third world countries food trading. 
 • Manufacturing is also moved to third world countries. 
 • Education is also a commodity. 
 • The only sectors left working are retailing, haulage and financial services. 
But these three sectors cannot and will not employ all the workforce of the European Union. Poverty will arrive all over as no matter how cheap the commodities are imported for, when you are unemployed or unemployable due to market structure conditions, then every thing is expensive and the trading will collapse.


 • The education sector is a fundamental growth factor through development of new technologies and ideas, which are unmovable, cannot be stollen without being seen used and enforce royalties.
 • Agriculture  is also local power which creates stability of the local needs.
 • Manufacturing is also local economic and intellectual power, bringing local centers of trading.
In other words,  price comparison competition is not the force of looking forward, but only the behaviour of the poor economy trying to prolong the death timing.Το ίδρυμα Ρόθτσιλντ, οι εκδόσεις και οι χρηματαγορές κρατικών νομισμάτων

NEW YORK, NY - MARCH 22: (L-R) Vice Chairman ...Image by Getty Images via @daylife
Και ενώ ο εκδοτικός μηχανισμός του Forbes προσπαθεί να δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια μια απατηλή εικόνα για το πλούτο και το τρόπο που λειτουργεί στο κόσμο, οι αληθινά πλούσιοι δεν φαίνονται δημοσίως πουθενά. Οι περιουσίες τους είναι ανώνυμες, νομικά πολυπρόσωπες και με δαιδαλώδεις νομικές συσχέσεις μέσω όλων των κρατών του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν για μένα ότι για τη λειτουργία ενός και μόνου γραφείου παροχής υπηρεσιών, πάνω από εβδομἠντα επιχειρήσεις με διαφορετικούς σκοπούς και πάντα μέσω δεκάδων πολυεθνικών επιχειρήσεων όπου οι (δημοσίως) ανώνυμες μετοχές δεν δείχνουν τον αληθινό ιδιοκτήτη, μοιράζονταν το τζίρο της μιας επιχείρησης, και έτσι όλο το μεγάλο κέρδος μοιράζονταν σε όλες τις επιχειρήσεις, κάνοντας τα εισοδήματα για κάθε μία να είναι κάτω από το φορολογήσιμο όριο, η να μεταφέρεται σε επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες οικονομιών παραδείσων, και μέσω αυτών να έχουν καθαρά κέρδη, όπου η κάθε νόμιμα λειτουργήσιμη επιχείρηση δε μπορεί απλά να ανταγωνιστεί.

Η ιστορία των τραπεζιτών όπου προσωπικά δανείζανε χρήματα και είχαν τραπεζικούς
GDP Growth of Greece compared to the Eurozone ...Image via Wikipediaυπαλλήλους για να συλλέγουν τους τόκους και τα κεφάλαια, μετατραπήκαν σύντομα σε τράπεζες με τραπεζιτικούς υπαλλήλους όπου πλέον η προσωπική σχέση και οι χάρες αποπληρωμἠς μέσω άμεσων υποσχέσεων, έγινε ανώνυμο και γραφειοκρατικό, αφαιρώντας το συναίσθημα από τις δανειακές σχέσεις.

Αργότερα, ακόμα και η ικανότητα των πολιτών να έχουν γνὠση στο ποιος είναι τι στο τραπεζικό τομέα μέσω λίστας μετόχων στις εφορίες, ήταν ένα πρόβλημα που όταν κάτι παράτυπο ή παράνομο συνέβαινε, θα μπορούσε εύκολα προσωπικά να οριστεί ονομαστικά ο κάθε υπεύθυνος. Έτσι η δημιουργία επενδυτικών κεφαλαίων με ανώνυμες μετοχές μέσω οικονομικών και νομικών παραδείσων για τις προθέσεις τους, δημιουργήθηκαν και ανέλαβαν το όλο οικονομικό σύστημα του κόσμου εκτός από τις κομμουνιστικές περιοχές διοίκησης, όπου το κράτος έχει πλήρη έλεγχο των τραπεζών.

Έτσι το τραπεζικό σύστημα έχασε τους επώνυμους τραπεζίτες ως μετόχους και παρέλαβε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις επενδύσεων (hedge funds).  Τα χρήματα άλλαξαν όνομα, έχασαν όνομα αλλά δεν άλλαξαν ιδιοκτήτη.

Επόμενος στόχος της επεκτατικής τους πολιτικής, ήταν η εισβολή των τραπεζιτών στο κομμουνιστικό σύστημα, και έτσι πολλές κομμουνιστικές κυβερνήσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο και απλά καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από δυτικού τρόπου διοικήσεις με κύριο χαρακτηριστικό τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα όπου καμιά κυβέρνηση δεν έχει έλεγχο ή γνώση των πράξεων τους.

Το ίδρυμα Ρόθτσιλντ με έδρα το Παρίσι, έχει αποκλειτικές συμβάσεις με όλα τα δυτικότροπα κράτη να εκδίδει νομίσματα και χαρτονομίσματα και να ελέγχει τη παρουσία και ποσότητα κάθε τραπεζογραμματιού στην οικονομική αγορά. Αυτό είναι καθαρά παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας σε αλλοδαπούς και ιδιώτες. Ποιος πολιτικός έχει τη δύναμη να μας παρουσιάσει τη πραγματική νομική δύναμη της κυβέρνησης της χώρας μας;

Υπάρχουν συμβάσεις, συμφωνίες, και σχέσεις στη σφαίρα του Άκρως Απόρρητου (Ειδικού Χειρισμού) και Προσωπικού βαθμού , όπου οι νομικές και συμβατικές τους υποχρεώσεις τος κάνουν ανίκανους να αντιδράσουν.

Όσες αλλαγές κυβερνητικών σχημάτων και να αλλάξουν, όσες άμεσες (κληρωτές) δημοκρατικές διαδικασίες και να εισέλθουν στο διοικητικό και πολιτικό χώρο της χώρας μας, υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που δε πρόκειται να ανατραπούν με το παρόν νομικό πλαίσιο.

Η οδός της παρθενογέννησης της νέας Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η λύση της επανίδρυσης της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα πρέπει να απορρίψει κάθε κληρονομιά νομικής μορφής και να αρχίσει από το μηδέν, είναι και αυτό μια ουτοπία, αφού το πρώτο πράγμα που χάνουμε είναι το δικαίωμα στην εθνική κυριαρχία του παρόντος εδάφους και θάλασσας που τώρα έχουμε. Δε θα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, ως μη αναγνωρισμένο κράτος

Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το χαρακτηρισμό όλης της επικράτειας ως γκρίζα ζώνη, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε με νικηφόρο αποτέλεσμα έναντι σε κάθε εισβολέα, πράγμα που δε νομίζω να μας δανείσουν και άλλα χρήματα για να αγοράσουμε όπλα και να μη αποπληρώσουμε τα προηγούμενα χρέη.

Η χρεωκοπία.

Αυτή η οδός είναι τόσο γνωστή στην Ελληνική Δημοκρατία, το έχει κάνει κοντά δέκα φορές από την ίδρυση του κράτους. Τα μονοπώλεια καπνού, τσιγάρων, σπίρτων, αλατιού, όρυζος θα εμπλουτιστούν με τα μονοπώλεια ορυκτού πλούτου, φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών που θα εγκατασταθούν στη χώρα.

Ζητήστε πληροφορίες από τους επίσημους διπλωμάτες της χώρας να σας πούνε για όλες τις διεθνέις συμφωνίες που η χώρα μας δε πρόκειται ποτέ να απαλλαχθεί. Η αλήθεια υπάρχει, τα ψέματα χρειάζονται χρόνο για να κατασκευαστούν.

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Sean Carroll: Distant time and the hint of a multiverse, Σον Κάρολ: Ο μακρινός χρόνος και η υποψία ενός πολυσύμπαντος.


Sean Carroll: Distant time and the hint of a multiverse

Σον Κάρολ: Ο μακρινός χρόνος και η υποψία ενός πολυσύμπαντος.

Στο TEDxCaltech ο κοσμολόγος Σον Κάρολ θέτει -- σε ένα διασκεδαστικό και προκλητικό ταξίδι στη φύση του χρόνου και του σύμπαντος -- μία φαινομενικά απλή ερώτηση: Γιατί να υπάρχει ο χρόνος; Οι πιθανές απαντήσεις καταδεικνύουν μία εκπληκτική οπτική για την φύση του σύμπαντος και τη θέση μας σε αυτό.


At TEDxCaltech, cosmologist Sean Carroll attacks -- in an entertaining and thought-provoking tour through the nature of time and the universe -- a deceptively simple question: Why does time exist at all? The potential answers point to a surprising view of the nature of the universe, and our place in it.

Sean M Carroll
A physicist, cosmologist and gifted science communicator, Sean Carroll is asking himself -- and asking us to consider -- questions that get at the fundamental nature of the universe.
Why you should listen to him:

Sean Carroll is a theoretical physicist at Caltech in Pasadena, California, where he researches theoretical aspects of cosmology, field theory and gravitation -- exploring the nature of fundamental physics by studying the structure and evolution of the universe.


His book on cosmology and the arrow of time, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time, was published in 2010. He keeps a regular blog at Cosmic Variance.
"For anyone who ever wondered about the nature of time and how it influences our universe, [From Here to Eternity] is a must read. It is beautifully written, lucid, and deep."
Kip Thorne
Throop Polytecnic [sic] Institute, Pasadena, C...Image via Wikipedia
Το σύμπαν είναι πραγματικά μεγάλο. Ζούμε σε ένα γαλαξία, το γαλαξία Milky Way. Υπάρχουν περίπου 100.000.000.000 άστρα στο γαλαξία Milky Way. Και αν πάρεις μία φωτογραφική μηχανή και στοχεύσεις σε ένα τυχαίο τμήμα του ουρανού και κρατήσεις το κλείστρο ανοιχτό, εφόσον η μηχανή σου είναι συνδεδεμένη με το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubbleθα δεις κάτι σαν αυτό. Κάθε μία από αυτές τις μικρές σταγόνες είναι ένας γαλαξίας περίπου στο μέγεθος του Milky Way - 100.000.000.000 άστρα σε κάθε μία από αυτές τις σταγόνες. Υπάρχουν περίπου 100.000.000.000 γαλαξίες στο παρατηρήσιμο σύμπαν. 100 δισεκατομμύρια είναι ο μόνος αριθμός που πρέπει να ξέρετε. Η ηλικία του σύμπαντος, μεταξύ της Μεγάλης Έκρηξης και σήμερα, είναι 100 δισεκατομμύρια σκυλίσια χρόνια. (Γέλια) Το οποίο μας λέει κάτι για την θέση μας στο σύμπαν.
Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις με μια φωτογραφία σαν κι αυτή, είναι απλά να τη θαυμάσεις. Είναι εξαιρετικά όμορφη. Συχνά αναρωτιέμαι ποια να ήταν η εξελικτική πίεση που ανάγκασε τους προγόνους μας στις πεδιάδες της Αφρικής να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν έτσι,ώστε πραγματικά να απολαμβάνουν τις εικόνες των γαλαξιών, ενώ δεν είχαν δει καμία. Αλλά θα θέλαμε επίσης να το καταλάβουμε. Ως κοσμολόγος, θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι έτσι το σύμπαν; Ένα μεγάλο στοιχείο που διαθέτουμε είναι ότι το σύμπαν αλλάζει με το χρόνο. Αν κοιτάζατε οποιονδήποτε από αυτούς τους γαλαξίες και μετρούσατε την ταχύτητά του, θα απομακρυνόταν από εσάς. Και αν κοιτούσατε έναν ακόμη πιο μακρινό γαλαξία, θα απομακρυνόταν ακόμη γρηγορότερα. Επομένως, λέμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται.
Αυτό σημαίνει, φυσικά, ότι στο παρελθόν τα πάντα βρισκόντουσαν πιο κοντά. Στο παρελθόν, το σύμπαν ήταν πιο πυκνό και ήταν επίσης πιο καυτό. Αν συμπιέσεις κάτι, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Όλα αυτά μας φαίνονται λογικά. Αυτό που δεν μας φαίνεται και τόσο λογικό είναι ότι το σύμπαν, στις απαρχές του, κοντά στη Μεγάλη Έκρηξη, ήταν επίσης και πολύ πολύ ομαλό. Μπορεί να σκεφθείτε ότι αυτό δεν είναι περίεργο. Ο αέρας σ' αυτό το δωμάτιο είναι πολύ ομαλός. Μπορεί να πείτε: "Ίσως τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν μόνα τους." Αλλά οι συνθήκες κοντά στη Μεγάλη Έκρηξη ήταν πολύ, πολύ διαφορετικές από τις συνθήκες του αέρα σε αυτό το δωμάτιο. Συγκεκριμένα, τα πράγματα ήταν πολύ πυκνότερα. Η βαρυτική έλξη των πραγμάτων ήταν πολύ πιο δυνατή κοντά στη Μεγάλη Έκρηξη.
Αυτό που πρέπει να σκεφθείτε είναι ότι έχουμε ένα σύμπαν με 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, και ο καθένας έχει 100 δισεκατομμύρια άστρα. Στις αρχές του χρόνου, αυτοί οι εκατό δισεκατομμύρια γαλαξίεςήταν συμπιεσμένοι σε μια περιοχή περίπου τόσο μεγάλη -- κυριολεκτικά, στις αρχές του χρόνου. Και πρέπει να φανταστείτε αυτή τη συμπίεση χωρίς καθόλου ατέλειες, χωρίς μικρές κηλίδες όπου να υπήρχαν λίγα περισσότερα άτομα απ' ότι αλλού.Γιατί αν συνέβαινε αυτό, θα κατέρρεαν, υπό τη βαρυτική έλξη, σε μια τεράστια μαύρη τρύπα. Το να παραμείνει το σύμπαν πολύ πολύ ομαλό στις αρχές του χρόνου δεν είναι εύκολο, είναι μία λεπτή ρύθμιση. Είναι ένα στοιχείο ότι το πρώιμο σύμπαν δεν ήταν τυχαία έτσι. Υπάρχει κάτι που το διαμόρφωσε έτσι. Θέλουμε να μάθουμε τι.
Ένα κομμάτι της κατανόησής μας σχετικά με αυτό μας δόθηκε από το Λούντβιχ Μπόλτσμαν, έναν αυστριακό φυσικό του 19ου αιώνα. Η συνεισφορά του Μπόλτσμαν έγκειται στο ότι μας βοήθησε να καταλάβουμε την εντροπία. Θα έχετε ακούσει για την εντροπία. Είναι η τυχαιότητα, η αταξία, το χάος σε κάποια συστήματα. Ο Μπόλτσμαν μας έδωσε έναν τύπο - ο οποίος σήμερα είναι χαραγμένος στην επιτύμβια πλάκα του - που πραγματικά εκφράζει ποσοτικά αυτό που είναι η εντροπία. Και αυτό που βασικά μας λέει είναι ότι η εντροπία είναι ο αριθμός των δυνατοτήτων που έχουμε να αναδιοργανώσουμε τα συστατικά μέρη ενός συστήματος, χωρίς να γίνει αντιληπτό, έτσι ώστε μακροσκοπικά να δείχνει το ίδιο. Αν σκεφθείτε τον αέρα σ' αυτό το δωμάτιο, δεν παρατηρείτε το κάθε άτομο χωριστά. Κατάσταση χαμηλής εντροπίαςυπάρχει όταν έχουμε λίγες μόνο δυνατότητες που να δείχνουν έτσι. Κατάσταση υψηλής εντροπίας έχουμε όταν υπάρχουν πολλές δυνατότητες που να δείχνουν έτσι. Αυτή είναι μία καθοριστικά σημαντική επίγνωση, καθώς μας βοηθά να εξηγήσουμε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής - το νόμο που λέει ότι η εντροπία αυξάνεται στο σύμπαν ή σε ένα απομονωμένο τμήμα του σύμπαντος.
Ο λόγος για τον οποίο η εντροπία αυξάνεται είναι απλώς επειδή υπάρχουν πολλοί περισσότεροι τρόποι για να υπάρξει υψηλή εντροπία, απ' ότι για να υπάρξει χαμηλή εντροπία. Αυτή είναι μία θαυμάσια επίγνωση, αλλά αφήνει κάτι εκτός. Αυτή η επίγνωση, ότι η εντροπία αυξάνει, παρεμπιπτόντως,είναι αυτό που κρύβεται πίσω από το αποκαλούμενο βέλος του χρόνου, τη διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Κάθε διαφορά που υπάρχειμεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος υπάρχει επειδή η εντροπία αυξάνει - το γεγονός ότι μπορείτε να θυμάστε το παρελθόν, αλλά όχι το μέλλον. Το γεγονός ότι γεννιέστε και μετά ζείτε και μετά πεθαίνετε, πάντοτε με αυτή τη σειρά, συμβαίνει επειδή η εντροπία αυξάνει. Ο Μπόλτσμαν εξήγησε ότι εάν ξεκινήσεις με χαμηλή εντροπία, είναι πολύ φυσικό αυτή να αυξηθεί, επειδή υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να υπάρξει υψηλή εντροπία. Αυτό που δεν εξήγησε είναι το γιατί η εντροπία ήταν εξαρχής χαμηλή.
Το γεγονός ότι η εντροπία του σύμπαντος ήταν χαμηλή ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι το αρχικό σύμπαν ήταν πολύ πολύ ομαλό. Θέλουμε να το κατανοήσουμε αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας ως κοσμολόγοι. Δυστυχώς στην πραγματικότητα δεν είναι ένα πρόβλημα στο οποίο δίνουμε αρκετή προσοχή. Δεν είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα έλεγε ο κόσμος, αν ρωτούσες έναν σύγχρονο κοσμολόγο: "Ποια είναι τα προβλήματα που προσπαθείτε να λύσετε;" Ένας από τους ανθρώπους που όντως κατανόησαν ότι επρόκειτο για πρόβλημαήταν ο Ρίτσαρντ Φάινμαν. 50 χρόνια πριν, έδωσε μία σειρά διαφόρων διαλέξεων. Έδωσε τις δημοφιλείς διαλέξεις που αποτέλεσαν το "Ο Χαρακτήρας του Φυσικού Νόμου." Έδωσε διαλέξεις σε προπτυχιακούς φοιτητές του Caltech, οι οποίες αποτέλεσαν τις "Διαλέξεις του Φάινμαν για τη Φυσική." Έδωσε διαλέξεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Caltech που αποτέλεσαν τις "Διαλέξεις του Φάινμαν για τη Βαρύτητα." Σε κάθε ένα από αυτά τα βιβλία, σε κάθε σειρά διαλέξεων, έδινε έμφαση στο ερώτημα: Γιατί το πρώιμο σύμπαν είχε τόσο χαμηλή εντροπία;
Και είπε -- δεν πρόκειται να μιμηθώ την προφορά --είπε "Για κάποιον λόγο, το σύμπαν, κάποια στιγμή,είχε πολύ χαμηλή εντροπία για το ενεργειακό του περιεχόμενο και έκτοτε η εντροπία αυξάνεται. Το βέλος του χρόνου δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό έως ότου το μυστήριο των απαρχών της ιστορία του σύμπαντος μειωθεί ακόμη περισσότεροαπό εικασία σε κατανόηση." Αυτή είναι η δουλειά μας. Θέλουμε να ξέρουμε - αυτά έγιναν πριν 50 χρόνια, "Σίγουρα" θα σκέφτεστε "θα το έχουμε βρει τώρα πια." Δεν είναι αλήθεια ότι το έχουμε βρει τώρα πια.
Ο λόγος που το πρόβλημα έχει χειροτερέψει, αντί να καλυτερέψει, είναι επειδή το 1998 μάθαμε μερικά κρίσιμα στοιχεία για το σύμπαν, τα οποία αγνοούσαμε προηγουμένως. Μάθαμε ότι επιταχύνεται. Το σύμπαν δεν διαστέλλεται απλώς. Αν κοιτάξεις το γαλαξία, απομακρύνεται. Αν επιστρέψεις μετά από ένα δισεκατομμύριο χρόνια και κοιτάξεις ξανά, θα απομακρύνεται ακόμη ταχύτερα. Κάθε γαλαξίας απομακρύνεται από εμάς όλο και ταχύτερα.Επομένως λέμε ότι το σύμπαν επιταχύνεται. Σε αντίθεση με τη χαμηλή εντροπία του πρώιμου σύμπαντος, παρότι δεν γνωρίζουμε την απάντηση γι' αυτό, τουλάχιστον έχουμε μια καλή θεωρία που μπορεί να το εξηγήσει, αν η θεωρία αυτή είναι ορθήκαι είναι η θεωρία της σκοτεινής ενέργειας. Είναι απλώς η ιδέα ότι ο άδειος χώρος έχει αφ'εαυτού ενέργεια.
Σε κάθε κυβικό εκατοστό του χώρου, ανεξαρτήτως αν έχει ή δεν έχει κάτι μέσα του, ανεξαρτήτως αν έχει ή δεν έχει σωματίδια, ύλη, ακτινοβολία ή οτιδήποτε,υπάρχει ενέργεια, ακόμη κι στον ίδιο το χώρο. Κι αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ασκεί μία πίεση στο σύμπαν. Είναι μία αέναη ώθηση, η οποία ωθεί τους γαλαξίες να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο. Γιατί η σκοτεινή ενέργεια, εν αντιθέσει με την ύλη ή την ακτινοβολία, δεν γίνεται πιο αραιή καθώς το σύμπαν διαστέλλεται. Το ποσό ενέργειας σε κάθε κυβικό εκατοστό παραμένει το ίδιο, καθώς το σύμπαν γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες σχετικά με το τι θα κάνει το σύμπαν στο μέλλον. Καταρχάς, το σύμπαν θα διαστέλλεται για πάντα.
Όταν ήμουν στην ηλικία σας, δεν ξέραμε τι θα έκανε το σύμπαν. Κάποιοι άνθρωποι πίστευαν ότι το σύμπαν θα κατέρρεε ξανά στο μέλλον. Ο Αϊνστάιν υποστήριζε αυτή την ιδέα. Αλλά αν υπάρχει σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ενέργεια δεν εξαφανιστεί, το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται στους αιώνες των αιώνων. 14 δισεκατομμύρια χρόνια στο παρελθόν, 100 δισεκατομμύρια σκυλίσια χρόνια,αλλά απεριόριστος αριθμός ετών στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, με κάθε δυνατή έννοια, ο χώρος δείχνει πεπερασμένος για εμάς. Ο χώρος μπορεί να είναι πεπερασμένος ή απεριόριστος, αλλά επειδή το σύμπαν επιταχύνεται, υπάρχουν τμήματά του που δεν μπορούμε να δούμε και δεν θα δούμε ποτέ.Υπάρχει μία πεπερασμένη περιοχή του χώρου στην οποία έχουμε πρόσβαση, η οποία περιβάλλεται από έναν ορίζοντα. Οπότε, ακόμη κι αν ο χρόνος είναι απεριόριστος, ο χώρος είναι περιορισμένος για εμάς.Τελικά, ο κενός χώρος έχει μία θερμοκρασία.
Την δεκαετία του 1970, ο Στήβεν Χώκινγκ μας είπεότι μία μαύρη τρύπα, ακόμη κι αν νομίζετε ότι είναι μαύρη, στην πραγματικότητα εκπέμπει ακτινοβολία,όταν λαμβάνεται υπόψη η κβαντική μηχανική. Η καμπύλωση του χωροχρόνου γύρω από μια μαύρη τρύπα γεννάει κβαντομηχανικές διακυμάνσεις και η μαύρη τρύπα ακτινοβολεί. Ένας επακριβώς παρόμοιος υπολογισμός από το Χώκινγκ και το Γκάρυ Γκίμπονς έδειξε ότι, αν έχεις σκοτεινή ενέργεια στο κενό, τότε ολόκληρο το σύμπαν ακτινοβολεί. Η ενέργεια του κενού γεννάει κβαντικές διακυμάνσεις.Κι έτσι, ακόμη και αν το σύμπαν διαρκέσει για πάντα,και η συνηθισμένη ύλη και ακτινοβολία αραιωθούν,θα υπάρχει πάντοτε κάποια ακτινοβολία, μερικές θερμικές διακυμάνσεις, ακόμη και στον κενό χώρο.Αυτό σημαίνει ότι το σύμπαν είναι σαν ένα δοχείο αερίου, το οποίο διαρκεί για πάντα. Και ποια είναι η σημασία αυτού;
Η σημασία αυτή μελετήθηκε από το Μπόλτσμαν το 19ο αιώνα. Είπε ότι, εντάξει, η εντροπία αυξάνει γιατί υπάρχουν τόσο περισσότεροι τρόποι για το σύμπαν να βρίσκεται σε υψηλή εντροπία, παρά σε χαμηλή εντροπία. Αλλά αυτή είναι μία πιθανολογική διαπίστωση. Πιθανότατα θα αυξάνει, και αυτή η πιθανότητα είναι εξαιρετικά τεράστια. Δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε - το να μαζευτεί όλος ο αέρας αυτού του δωματίου σε ένα σημείο του δωματίου και να πάθουμε ασφυξία. Είναι πολύ, πολύ απίθανο. Εκτός και αν κλείδωναν τις πόρτες και μας άφηναν εδώ κυριολεκτικά για πάντα, αυτό θα γινόταν. Οτιδήποτε επιτρέπεται, κάθε διάταξη που μπορούν να λάβουν τα μόρια σε αυτό το δωμάτιο,τελικά θα πραγματοποιηθεί.
Ο Μπόλτσμαν λέει λοιπόν, κοιτάξτε, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με ένα σύμπαν σε θερμική ισορροπία.Δεν ήξερε για τη Μεγάλη Έκρηξη. Δεν ήξερε για τη διαστολή του σύμπαντος. Νόμιζε ότι ο χώρος και ο χρόνος είχαν εξηγηθεί από τον Ισαάκ Νεύτωνα. Ήταν απόλυτοι. Και βρίσκονταν εκεί για πάντα. Επομένως η ιδέα του για ένα φυσικό σύμπαν ήταν αυτή στην οποία τα μόρια του αέρα ήταν διασκορπισμένα ισομερώς παντού -- τα μόρια από οτιδήποτε. Αλλά αν είσαι ο Μπόλτσμαν, τότε ξέρεις ότι αν περιμένεις αρκετά, οι τυχαίες διακυμάνσεις αυτών των μορίωνθα τα φέρουν περιστασιακά σε διατάξεις χαμηλής εντροπίας. Και τότε φυσικά, όπως συμβαίνει συνήθως, θα εξαπλωθούν ξανά. Επομένως η εντροπία δεν πρέπει πάντοτε να αυξάνεται - μπορεί να συμβούν διακυμάνσεις χαμηλότερης εντροπίας,σε πιο οργανωμένες καταστάσεις.
Αν αυτό είναι αλήθεια, ο Μπόλτσμαν πρόκειται να ανακαλύψει δύο πολύ μοντέρνες ιδέες - του πολυσύμπαντος και της ανθρωπικής αρχής. Λέει ότι το πρόβλημα με τη θερμική ισορροπία είναι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε εκεί. Θυμηθείτε, η ίδια η ζωή εξαρτάται από το βέλος του χρόνου. Δεν θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες, να μεταβολίσουμε, να περπατήσουμε και να μιλήσουμε,αν ζούσαμε σε θερμική ισορροπία. Επομένως, αν φανταστείτε ένα πολύ πολύ μεγάλο σύμπαν, ένα απείρως μεγάλο σύμπαν, με σωματίδια που προσκρούουν τυχαία το ένα στο άλλο, θα υπάρχουν περιστασιακά μικρές διακυμάνσεις σε καταστάσεις χαμηλής εντροπίας και στη συνέχεια θα επανέρχονται στις θέσεις τους. Αλλά θα υπάρχουν επίσης και μεγάλες διακυμάνσεις. Περιστασιακά, θα δημιουργείται ένας πλανήτης ή ένα άστρο ή ένας γαλαξίας ή εκατό δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ο Μπόλτσμαν λέει ότι θα ζήσουμε μόνο στο τμήμα του πολυσύμπαντος, στο τμήμα αυτού του απεριόριστα μεγάλου συνόλου σωματιδίων διακύμανσης, όπου η ζωή είναι δυνατή. Αυτή είναι η περιοχή όπου η εντροπία είναι χαμηλή. Ίσως το σύμπαν μας να είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν από καιρού εις καιρόν.
Τώρα, η εργασία που θα πάρετε για το σπίτι είναι να σκεφθείτε αυτό, να αναλογιστείτε τι ακριβώς σημαίνει. Ο Καρλ Σαγκάν είπε κάποτε το διάσημο:"Αν θες να φτιάξεις μία μηλόπιτα, τότε πρέπει πρώτα να εφεύρεις το σύμπαν." Αλλά δεν είχε δίκιο. Στο σενάριο του Μπόλτσμαν, αν θέλεις να φτιάξεις μια μηλόπιτα, τότε απλώς περιμένεις τις τυχαίες κινήσεις των ατόμων να σου φτιάξουν μια μηλόπιτα. Αυτό θα συμβεί πολύ πιο συχνά απ' ότι η τυχαία κίνηση των ατόμων θα σου κατασκευάσει ένα μηλεώνα και λίγη ζάχαρη κι ένα φούρνο και μετά θα σου φτιάξει μία μηλόπιτα. Οπότε, το σενάριο κάνει προβλέψεις. Και οι προβλέψεις είναι ότι οι διακυμάνσεις που καταλήγουν να φτιάξουν εμάς είναι ελάχιστες. Ακόμη κι αν φανταστείτε ότι το δωμάτιο που βρισκόμαστευπάρχει και είναι αληθινό και βρισκόμαστε εδώ και έχουμε, όχι μόνο τις αναμνήσεις μας, αλλά την εντύπωση ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι που λέγεται Caltech και Ηνωμένες Πολιτείες και γαλαξίας Milky Way, είναι πολύ πιο εύκολο όλες αυτές οι εντυπώσεις να διακυμαίνονται τυχαία στον εγκέφαλό σας, απ' ότι πραγματικά να διακυμαίνονται τυχαία στο Caltech, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο γαλαξία.
Τα καλά νέα είναι ότι το σενάριο αυτό δεν λειτουργεί. Δεν είναι σωστό. Το σενάριο αυτό προβλέπει ότι πρέπει να είμαστε μία σπάνια διακύμανση. Ακόμη κι αν δεν υπολογίσουμε το γαλαξία μας, δεν θα είχαμε εκατό δισεκατομμύρια γαλαξίες. Και ο Φάινμαν επίσης το κατάλαβε αυτό. Ο Φάινμαν λέει "Από την υπόθεση ότι ο κόσμος είναι μια διακύμανση, όλες οι προβλέψεις είναι ότι αν κοιτάξουμε ένα τμήμα του κόσμου που δεν έχουμε ξαναδεί, θα το βρούμε άνω - κάτω και όχι όπως το κομμάτι που μόλις κοιτάξαμε -υψηλή εντροπία. Αν η τάξη μας οφείλεται σε μια διακύμανση, δεν θα περιμέναμε τάξη παντού, αλλά μόνο εκεί που μόλις την παρατηρήσαμε. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν δεν είναι μια διακύμανση.¨ Ωραία. Το ερώτημα είναι όμως, ποια είναι η σωστή απάντηση; Αν το σύμπαν δεν είναι μια διακύμανση, τότε γιατί το πρώιμο σύμπαν να έχει χαμηλή εντροπία; Και πολύ θα ήθελα να σας πω την απάντηση, αλλά μου τελειώνει ο χρόνος.
Εδώ είναι το σύμπαν για το οποίο σας λέω, έναντι του σύμπαντος που πραγματικά υπάρχει. Σας έδειξα μόλις αυτή την εικόνα. Το σύμπαν διαστέλλεται τα τελευταία 10 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου.Ψύχεται. Αλλά τώρα ξέρουμε αρκετά για το μέλλον του σύμπαντος για να πούμε πολύ περισσότερα. Αν η σκοτεινή ενέργεια συνεχίσει να υπάρχει, τα άστρα γύρω μας θα καταναλώσουν τα πυρηνικά τους καύσιμα, θα σταματήσουν να φλέγονται. Θα καταρρεύσουν σε μαύρες τρύπες. Θα ζούμε σε ένα σύμπαν που δεν θα έχει τίποτα, εκτός από μαύρες τρύπες. Το σύμπαν αυτό θα διαρκέσει 10 στην 100η χρόνια - πολύ περισσότερο απ' ότι έχει ζήσει το νεαρό μας σύμπαν. Το μέλλον είναι πολύ μεγαλύτερο από το παρελθόν. Αλλά ακόμη και οι μαύρες τρύπες δεν διαρκούν αιώνια. Θα εξατμιστούν και θα μείνουμε μόνο με άδειο χώρο. Αυτός ο άδειος χώρος θα διαρκέσει ουσιαστικά για πάντα. Εντούτοις, θα παρατηρήσετε, εφόσον ο άδειος χώρος εκπέμπει ακτινοβολία, θα υπάρχουν στην πραγματικότητα θερμικές διακυμάνσεις και ανακυκλώνονται σε όλους τους διαφορετικούς πιθανούς συνδυασμούς των βαθμίδων ελευθερίας που υπάρχουν στο κενό σύμπαν. Έτσι, ακόμη κι αν το σύμπαν διαρκέσει για πάντα, υπάρχει μόνο ένας πεπερασμένος αριθμός πραγμάτων που μπορούν να συμβούν στο σύμπαν.Τα πάντα συμβαίνουν σε μία χρονική περίοδο που ισούται με 10 στην 10η στην 120η έτη.
Να δύο ερωτήσεις για εσάς. Πρώτη ερώτηση: Αν το σύμπαν διαρκέσει 10 στην 10η στην 120η έτη, γιατί γεννηθήκαμε κατά τα πρώτα 14 δισεκατομμύρια χρόνια του, στη θερμή, άνετη λάμψη που άφησε η Μεγάλη Έκρηξη; Γιατί δεν βρισκόμαστε σε κενό χώρο; Μπορεί να πείτε "Μα δεν υπάρχει εκεί τίποτα που να είναι ζωντανό." Αλλά αυτό δεν είναι σωστό.Θα μπορούσατε να είστε μία τυχαία διακύμανση που να προέκυψε από το τίποτα. Γιατί δεν είστε; Κι άλλη εργασία για το σπίτι.
Επομένως, όπως είπα, δεν γνωρίζω πραγματικά την απάντηση. Θα σας πω όμως την αγαπημένη μου εκδοχή. Είτε είναι απλώς έτσι. Δεν υπάρχει εξήγηση.Αυτή είναι μία βάρβαρη αλήθεια για το σύμπαν, ότι θα πρέπει να μάθεις να αποδέχεσαι και να μην κάνεις ερωτήσεις. Ή θα μπορούσε η Μεγάλη Έκρηξηνα μην είναι η αρχή του σύμπαντος. Ένα αυγό, ένα αυγό που δεν έχει σπάσει, είναι μία διάταξη χαμηλής εντροπίας κι εντούτοις, όταν ανοίγουμε το ψυγείο,δεν λέμε "Χμ, πόσο περίεργο να βρίσκω αυτή τη διάταξη χαμηλής εντροπίας στο ψυγείο μου.¨ Αυτό συμβαίνει γιατί το αυγό δεν είναι ένα κλειστό σύστημα. Προέρχεται από την κότα. Ίσως το σύμπαν προέρχεται από μία κοσμική κότα. Ίσως υπάρχει κάτι που με φυσικό τρόπο, μέσα από την ανάπτυξη νόμων της φυσικής, προκαλεί τη γέννηση συμπάντων όπως το δικό μας σε διατάξεις χαμηλής εντροπίας. Αν αυτό αληθεύει, θα έχει συμβεί πάνω από μία φορά. Θα είμαστε μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου πολυσύμπαντος. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σενάριο.
Οι διοργανωτές μου ζήτησαν να κλείσω με μία τολμηρή εικασία. Η τολμηρή μου εικασία είναι ότι θα δικαιωθούμε απόλυτα από την ιστορία. Και σε 50 χρόνια από τώρα, όλες οι σημερινές μου τολμηρές ιδέες, θα έχουν γίνει δεκτές ως αλήθειες από την επιστημονική, και όχι μόνο, κοινότητα. Θα πιστεύουμε όλοι ότι το μικρό μας σύμπαν είναι απλώς ένα μικρό μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου πολυσύμπαντος. Κι ακόμη καλύτερα, θα καταλάβουμε τι συνέβη στη Μεγάλη Έκρηξη, με την μορφή μιας θεωρίας που θα μπορούμε να επαληθεύσουμε με παρατηρήσεις. Αυτή είναι μία πρόβλεψη. Μπορεί να είναι λανθασμένη. Αλλά, ως ανθρώπινο είδος, σκεφτόμαστε για το πώς ήταν το σύμπαν, γιατί δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε, για πολλά, πολλά χρόνια. Είναι συναρπαστικό να σκεφθούμε ότι μπορεί τελικά να μάθουμε την απάντηση μια μέρα.
Enhanced by Zemanta