Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

How To Live A Meaningful Life with Jordan Peterson

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

2017/01/22: Pt 2/3: Freedom Of Speech/Political Correctness: Dr. Jordan ...

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

How To Become Exceptional In Your Career And LIFE - Jordan Peterson | Li...

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Jewish Propaganda among the Ancient Greeks (part 2/4)

Jewish Propaganda among the Ancient Greeks (part 1/4)

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019

Dr. Jordan Peterson Goes Through IQ Test

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Jordan Peterson Emotional Interview with Patrick Bet-David

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Jordan Peterson: What Kind of Job Fits You?

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Who decides what you think? Not you... | Staffan Ehde | TEDxYouth@Helsin...

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

"It's been a very strange day." Jordan Peterson gets locked out of his G...