Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Memorizing An Entire Book In Under 20 Minutes - Derren Brown

TEDxCaltech - Tony Hey - Feynman and Computation

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

The Great Debate: XENOPHOBIA - Why do we fear others? - (OFFICIAL) - FULL

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Who Is Your Brain? | Heather Berlin | TEDxAsburyPark

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

The Mind Game | Derren Brown's The Experiment FULL EPISODE

Derren Brown -- Philosophy and Happiness

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Derren Brown's Mind Control | FULL EPISODE

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 08/05 Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018