Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Euler's real identity NOT e to the i pi = -1

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

How Greek Maths Changed the World

Four Dimensional Maths: Things to See and Hear in the Fourth Dimension w...

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

How Not to Be Wrong: The Power of Mathematical Thinking

The Extraordinary Theorems of John Nash - with Cédric Villani

What We Cannot Know - with Marcus du Sautoy

How We Measure the World - with Michael de Podesta

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Euler's formula with introductory group theory

But what is the Fourier Transform? A visual introduction.

Why is pi here? And why is it squared? A geometric answer to the Basel...