Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

James Randi, The Amazing Randi | Talks at Google

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

James Randi: Sleep of Reason

James Randi - Investigating Pseudoscientific and Paranormal Claims

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

A Lecture by James "The Amazing" Randi

James Randi on Magic, Skepticism, and the Future

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

James Randi speaks at CULTinfo Conference

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Feynman: Knowing versus Understanding