Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

What the ancients knew - Greece- http://www.projethomere.com

Herm of Dionysos with Fresco Filter applied Gr...
Herm of Dionysos with Fresco Filter applied Greek made in Asia Minor 100-50 BCE Bronze and Ivory (2) (Photo credit: mharrsch)
Published on Aug 12, 2012
What the ancients knew - Greece


Σχετικά Άρθρα