Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Derren Brown : Messiah

Simple English: Derren Brown.
Image via Wikipedia

Shown on 7 January 2005, Derren Brown traveled to the United States to try to convince five leading figures that he had powers in their particular field of expertise: Christian evangelism, alien abduction, psychic powers, New Age theories and contacting the dead.


Σχετικά Άρθρα