Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Feynman: 'Greek' versus 'Babylonian' mathematics

Richard Feynman explains the feeling of confusion

There Are No Miracle People

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

George Carlin - I Like People