Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Richard Dawkins & Neil deGrasse Tyson

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Αρσινόη ΑΕ και Ελληνικός Πολιτισμός , καταπατήσεις και σωρρασμένα ήθη


Κλείσιμο παραθύρου

ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Διακριτικός Τίτλος: ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε.
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 53154/001/Β/2002/0554
Αριθμός ΓΕΜΗ: 005022801000
1.
Έγγραφο Ε41881 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1021
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1834 - 06.06.2016 στις 13.09.2016 
 
2.
Έγγραφο Ε41882 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 120865
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1836 - 06.06.2016 στις 13.09.2016 
 
3.
Έγγραφο Ε41883 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 121059
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1837 - 06.06.2016 στις 15.07.2016 
 
4.
Έγγραφο Ε41884 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 92285
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1836 - 06.06.2016 στις 13.09.2016 
 
5.
Έγγραφο Ε41885 06.06.2016
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1863 - 06.06.2016 στις 13.07.2016 
 
6.
Έγγραφο Ε41886 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 31032
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1847 - 06.06.2016 στις 09.09.2016 
 
7.
Έγγραφο Ε41887 06.06.2016
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1863 - 06.06.2016 στις 13.07.2016 
 
8.
Έγγραφο Ε41888 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 52484
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1845 - 06.06.2016 στις 13.09.2016 
 
9.
Έγγραφο Ε141419 11.09.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 19474
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9525 - 11.09.2012 στις 17.10.2012 
 
10.
Έγγραφο Ε89863 25.06.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5259 - 25.06.2012 στις 18.07.2012 
 
11.
Έγγραφο Ε102471 28.07.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 20587
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7506 - 28.07.2011 στις 16.09.2011 
 
12.
Έγγραφο Ε102472 28.07.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 20587
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7509 - 28.07.2011 στις 19.09.2011 
 
13.
Έγγραφο Ε84726 05.07.2011
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5718 - 05.07.2011 στις 21.09.2011 
 
14.
Έγγραφο Ε156120 09.09.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 23806
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10539 - 09.09.2010 στις 09.11.2010 
 
15.
Έγγραφο Ε95827 01.07.2010
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6833 - 01.07.2010 στις 30.08.2010 
 
16.
Έγγραφο Ε184108 15.10.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 31557
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12388 - 15.10.2009 στις 30.11.2009 
 
17.
Έγγραφο Ε162065 15.09.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 24399
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11047 - 15.09.2009 στις 29.10.2009 
 
18.
Έγγραφο Ε90421 18.06.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5653 - 18.06.2009 στις 13.07.2009 
 
19.
Έγγραφο Ε136520 11.08.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 22473
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9172 - 11.08.2008 στις 10.10.2008 
 
20.
Έγγραφο Ε125946 30.07.2008
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8495 - 30.07.2008 στις 09.10.2008 
 
21.
Έγγραφο Ε33813 05.03.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4384
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1353 - 05.03.2008 στις 27.03.2008 
 
22.
Έγγραφο Ε232461 19.12.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 39784
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14221 - 19.12.2007 στις 23.01.2008 
 
23.
Έγγραφο Ε156330 04.09.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 25087
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10189 - 04.09.2007 στις 23.10.2007 
 
24.
Έγγραφο Ε111143 09.07.2007
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7364 - 09.07.2007 στις 07.09.2007 
 
25.
Έγγραφο Ε193464 07.11.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 32026
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12168 - 07.11.2006 στις 12.02.2007 
 
26.
Έγγραφο Ε123167 25.07.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 21224
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8163 - 25.07.2006 στις 17.11.2006 
 
27.
Έγγραφο Ε123168 25.07.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 21224
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8162 - 25.07.2006 στις 14.11.2006 
 
28.
Έγγραφο Ε118020 19.07.2006
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7732 - 19.07.2006 στις 03.11.2006 
 
29.
Έγγραφο Ε93129 20.06.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14835
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5156 - 20.06.2006 στις 05.10.2006 
 
30.
Έγγραφο Ε31481 02.03.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4391
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1565 - 02.03.2006 στις 06.04.2006 
 
31.
Έγγραφο Ε128914 01.09.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 22270
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9401 - 01.09.2005 στις 15.11.2005 
 
32.
Έγγραφο Ε85997 28.06.2005
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6050 - 28.06.2005 στις 08.09.2005 
 
33.
Έγγραφο Ε159091 23.09.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 32282
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11860 - 23.09.2004 στις 02.11.2004 
 
34.
Έγγραφο Ε146311 03.09.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 24702
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11003 - 03.09.2004 στις 07.10.2004 
 
35.
Έγγραφο Ε100519 24.06.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18036
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7130 - 24.06.2004 στις 15.07.2004 
 
36.
Έγγραφο Ε75164 24.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 13091
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 4524 - 24.05.2004 στις 07.06.2004 
 
37.
Έγγραφο Ε64100 07.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 33822
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3811 - 07.05.2004 στις 27.05.2004 
 
38.
Έγγραφο Ε64101 07.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 33822
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3811 - 07.05.2004 στις 27.05.2004 
 
39.
Έγγραφο Ε161986 15.10.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14116
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10968 - 15.10.2003 στις 12.11.2003 
 
40.
Έγγραφο Ε161988 15.10.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6052
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10968 - 15.10.2003 στις 12.11.2003 
 
41.
Έγγραφο Ε46821 02.04.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1533
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2605 - 02.04.2003 στις 22.04.2003 
 
42.
Έγγραφο Ε19386 10.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 153
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1136 - 10.02.2003 στις 25.02.2003 
 
43.
Έγγραφο Ε114949 24.12.2002
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18268
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12862 - 24.12.2002 στις 17.01.2003