Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Το Νομικό και Οικονομικό Κενό των Μνημονίων Στην Ελληνική Δημοκρατία

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει βάσει Διεθνούς Σύμβασης την οικονομική διαχείρηση του κράτους και εκπροσωπεί πότε την Κυβέρνηση και πότε τον Δανειστή του Κράτους.
Ομολογίες , χρεώγραφα, αξιόγραφα και οικονομικού είδους συμβάσεις για κάθε είδους χρήση ώστε να κατατίθενται σε παγκόσμιους ή τοπικούς λογαριασμούς κατόπιν αιτήσεων της Κυβέρνησης αλλά πάντα μετά την έγκριση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που βάσει της Σύμβασης έχει την Αποκλειστική Αρμοδιότητα. Διαβάστε το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή λειτουργούσαν και δανειοδοτούσαν τους υπηκόους του κράτους αυτού, είχαν άδεια λειτουργίας και υποχρέωση να επιβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι τράπεζες δώσανε πολύ περισσότερα δανεικά από όσα συστημικώς θα είχαν την ικανότητα. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έλεγξε τις αδειοδοτημένες τράπεζες στα πλαίσια της αρμοδιότητας που έχει βάσει της σύμβασης.
Τα δάνεια μεγαλώσαν σε ποσοστώσεις μεγαλύτερες από την ικανότητα αποπληρωμών των πολιτών βάσει των εσόδων τους.
Τότε η τράπεζα της Ελλάδος κάνει την επόμενη κίνηση και μειώνει την ρευστότητα τραπεζογραμματίων στην ελληνική επικράτεια και εντέχως ανεβάζει τις ποσοστώσεις δανειακών υποχρεώσεων των υπηκόων , κανοντας την ανικανότητα αποπληρωμής των δανείων ένα καθημερινό γεγονός.
Και εκεί το επόμενο βήμα των κυβερνητικών σε συνεργασία με τους δανειστές τραπεζίτες ήταν η επιβολή μνημονίων δανεισμού και άλλων συμβάσεων με τους δανειστές ως κράτος και το σύνολο των υπηκόων του να είναι υπόχρεοι να πληρώσουν μέσω φόρων τους προηγούμενους δανεισμούς και να εκδώσουν ομολογίες κρατικές για την αποπληρωμή των κόκκινων δανείων προς τις τράπεζες που υπερδάνεισαν τους υπηκόους.
Άρα οι τράπεζες πήραν δανεικά από την κυβέρνηση και θα πρέπει να πληρώσουν τα δανεικά ομόλογα πίσω στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η κυβέρνηση αν δεν λάβει τα δανεικά πίσω από τις τράπεζες λόγω ότι έχει εγγυηθεί τις τραπεζικές ομολογίες άσχετα αν τις εξέδωσε η ίδια η κυβέρνης, τότε θα χρειαστεί να φορολογήσει τους υπηκόους της . Και εδώ υπάρχει το οξύμωρον: οι εφορίες δεν συλλέγουν χρήμα για την κυβέρνηση αλλά μόνο και μόνο για τους δανειστές . Άρα και η κυβέρνηση δεν έχει ικανότητα να πάρει ποτέ τα δανεικά μέσω ομολογιών στις τράπεζες πίσω είτε από τις τράπεζες μέσω αποπληρωμών είτε από την φορολόγηση των υπηκόων της. Δείτε τις δηλώσεις του πρώην υπουργού οικονομικών περί της υπηρεσίας δημοσίων εσόδων και το ποιος είναι ή μή αρμόδιος για τα λεγόμενα δημόσια έσοδα.
Τελικά η αποποίηση κυριαρχίας είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου στην χώρα που έχει ένδοξο όνομα και άδοξο παρόν και μελανό μέλλον.
Λέτε να υπήρξε τριτεγγυητής των Κρατικών ομολόγων που να είναι κάποιος από τους Δανειστές; Και για ποιό λόγο ένας Δανειστής να μπεί τριτεγγυητής σε Κρατικά Ομόλογα; Έχει κάποια υποχρέωση να το κάνει; Αν δεν έχει υποχρέωση κάποιος Δανειστής να εγγυηθεί Ομόλογα Δημοσίου, και άρα δεν υπάρχει τριτεγγυητής στα κρατικά ομόλογα προς τις τράπεζες, πώς θα αποπληρωθούν τα ομόλογα όταν το κράτος εγγυάται για τα ομόλογα προς τις τράπεζες; Πώς και έιναι δυνατόν να κλείσει αυτό το οικονομικό και νομικό κενό;
Ζητείται τρελός να κυβερνήσει το ίδρυμα ....

Άρα μιλάμε μήπως για ΔΩΡΕΑ των 320 δις ευρώ στους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ που παίξανε ΤΖΟΓΟ σε διεθνή χρηματιστηριακά παίγνια;

Θέλετε να δίνετα φιλοδωρήματα σε μορφή ΟΜΟΛΟΓΩΝ σε επαίτες που παίζουν σε χρηματιστήρια και σε σκυλοδρομίες;BOOKS.GOOGLE.CO.UK


L. H. Woolsey, The Unilateral Termination of Treaties, The American Journal of International Law, Vol. 20, No. 2 (Apr., 1926), pp. 346-353
JSTOR.ORG


James W. Garner, Valentine Jobst III, The Unilateral Denunciation of Treaties by One Party Because of Alleged Non-Performance by Another Party or Parties, The American Journal of International Law, Vol. 29, No. 4 (Oct., 1935), pp. 569-585
JSTOR.ORG


Quincy Wright, The Termination and Suspension of Treaties, The American Journal of International Law, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1967), pp. 1000-1005
JSTOR.ORG


What is the force of international law as a matter of U.S. law? Who determines that force? This Essay maintains that, for the United States, the U.S. Constituti...
JSTOR.ORG


Herbert W. Briggs, Procedures for Establishing the Invalidity or Termination of Treaties Under the International Law Commission's 1966 Draft Articles on the Law of Treaties, The American Journal of International Law, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1967), pp. 976-989
JSTOR.ORG

Το Νομικό και Οικονομικό Κενό των Μνημονίων Στην Ελληνική Δημοκρατία

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει βάσει Διεθνούς Σύμβασης την οικονομική διαχείρηση του κράτους και εκπροσωπεί πότε την Κυβέρνηση και πότε τον Δανειστή του Κράτους.
Ομολογίες , χρεώγραφα, αξιόγραφα και οικονομικού είδους συμβάσεις για κάθε είδους χρήση ώστε να κατατίθενται σε παγκόσμιους ή τοπικούς λογαριασμούς κατόπιν αιτήσεων της Κυβέρνησης αλλά πάντα μετά την έγκριση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που βάσει της Σύμβασης έχει την Αποκλειστική Αρμοδιότητα. Διαβάστε το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή λειτουργούσαν και δανειοδοτούσαν τους υπηκόους του κράτους αυτού, είχαν άδεια λειτουργίας και υποχρέωση να επιβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι τράπεζες δώσανε πολύ περισσότερα δανεικά από όσα συστημικώς θα είχαν την ικανότητα. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έλεγξε τις αδειοδοτημένες τράπεζες στα πλαίσια της αρμοδιότητας που έχει βάσει της σύμβασης.
Τα δάνεια μεγαλώσαν σε ποσοστώσεις μεγαλύτερες από την ικανότητα αποπληρωμών των πολιτών βάσει των εσόδων τους.
Τότε η τράπεζα της Ελλάδος κάνει την επόμενη κίνηση και μειώνει την ρευστότητα τραπεζογραμματίων στην ελληνική επικράτεια και εντέχως ανεβάζει τις ποσοστώσεις δανειακών υποχρεώσεων των υπηκόων , κανοντας την ανικανότητα αποπληρωμής των δανείων ένα καθημερινό γεγονός.
Και εκεί το επόμενο βήμα των κυβερνητικών σε συνεργασία με τους δανειστές τραπεζίτες ήταν η επιβολή μνημονίων δανεισμού και άλλων συμβάσεων με τους δανειστές ως κράτος και το σύνολο των υπηκόων του να είναι υπόχρεοι να πληρώσουν μέσω φόρων τους προηγούμενους δανεισμούς και να εκδώσουν ομολογίες κρατικές για την αποπληρωμή των κόκκινων δανείων προς τις τράπεζες που υπερδάνεισαν τους υπηκόους.
Άρα οι τράπεζες πήραν δανεικά από την κυβέρνηση και θα πρέπει να πληρώσουν τα δανεικά ομόλογα πίσω στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η κυβέρνηση αν δεν λάβει τα δανεικά πίσω από τις τράπεζες λόγω ότι έχει εγγυηθεί τις τραπεζικές ομολογίες άσχετα αν τις εξέδωσε η ίδια η κυβέρνης, τότε θα χρειαστεί να φορολογήσει τους υπηκόους της . Και εδώ υπάρχει το οξύμωρον: οι εφορίες δεν συλλέγουν χρήμα για την κυβέρνηση αλλά μόνο και μόνο για τους δανειστές . Άρα και η κυβέρνηση δεν έχει ικανότητα να πάρει ποτέ τα δανεικά μέσω ομολογιών στις τράπεζες πίσω είτε από τις τράπεζες μέσω αποπληρωμών είτε από την φορολόγηση των υπηκόων της. Δείτε τις δηλώσεις του πρώην υπουργού οικονομικών περί της υπηρεσίας δημοσίων εσόδων και το ποιος είναι ή μή αρμόδιος για τα λεγόμενα δημόσια έσοδα.
Τελικά η αποποίηση κυριαρχίας είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου στην χώρα που έχει ένδοξο όνομα και άδοξο παρόν και μελανό μέλλον.
Λέτε να υπήρξε τριτεγγυητής των Κρατικών ομολόγων που να είναι κάποιος από τους Δανειστές; Και για ποιό λόγο ένας Δανειστής να μπεί τριτεγγυητής σε Κρατικά Ομόλογα; Έχει κάποια υποχρέωση να το κάνει; Αν δεν έχει υποχρέωση κάποιος Δανειστής να εγγυηθεί Ομόλογα Δημοσίου, και άρα δεν υπάρχει τριτεγγυητής στα κρατικά ομόλογα προς τις τράπεζες, πώς θα αποπληρωθούν τα ομόλογα όταν το κράτος εγγυάται για τα ομόλογα προς τις τράπεζες; Πώς και έιναι δυνατόν να κλείσει αυτό το οικονομικό και νομικό κενό;
Ζητείται τρελός να κυβερνήσει το ίδρυμα ....

Άρα μιλάμε μήπως για ΔΩΡΕΑ των 320 δις ευρώ στους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ που παίξανε ΤΖΟΓΟ σε διεθνή χρηματιστηριακά παίγνια;

Θέλετε να δίνετα φιλοδωρήματα σε μορφή ΟΜΟΛΟΓΩΝ σε επαίτες που παίζουν σε χρηματιστήρια και σε σκυλοδρομίες;BOOKS.GOOGLE.CO.UK


L. H. Woolsey, The Unilateral Termination of Treaties, The American Journal of International Law, Vol. 20, No. 2 (Apr., 1926), pp. 346-353
JSTOR.ORG


James W. Garner, Valentine Jobst III, The Unilateral Denunciation of Treaties by One Party Because of Alleged Non-Performance by Another Party or Parties, The American Journal of International Law, Vol. 29, No. 4 (Oct., 1935), pp. 569-585
JSTOR.ORG


Quincy Wright, The Termination and Suspension of Treaties, The American Journal of International Law, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1967), pp. 1000-1005
JSTOR.ORG


What is the force of international law as a matter of U.S. law? Who determines that force? This Essay maintains that, for the United States, the U.S. Constituti...
JSTOR.ORG


Herbert W. Briggs, Procedures for Establishing the Invalidity or Termination of Treaties Under the International Law Commission's 1966 Draft Articles on the Law of Treaties, The American Journal of International Law, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1967), pp. 976-989
JSTOR.ORG
δεν