Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Does the New Testament present a reliable portrait of the historical Jesus?

"Misquoting Jesus", p. 113
"Misquoting Jesus", p. 113 (Photo credit: bismikaallahuma)
Dr. Bart Ehrman and Dr. Craig Evans debate the question "Does the New Testament present a reliable portrait of the historical Jesus?" The first evening of the debate took place Jan 19, 2012 at St. Mary's University.
www.religionsoup.caΣχετικά Άρθρα