Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

The Story of the Archimedes Palimpsest to 2000

English: Ceiling at the Walters Art Museum, Ba...
English: Ceiling at the Walters Art Museum, Baltimore, Maryland (Photo credit: Wikipedia)
The Walters Art Museum, DVD 1999

This is a clear example of what religion does to human intelligence and sacred honest attempts to gain and spread knowledge. "Divine revelations" make intelligent humans look worthless, evil and enemies of their dreamlands.


Σχετικά Άρθρα