Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Τὶ εἶναι Γνῶσις;

Γνῶσις μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὂποια κατανὀησις δίνει τὴν δυνατότητα νὰ προγνώσεις μὲ ἀκρίβεια δημιουργούμενες καταστάσεις, σὲ προγραμματισμένα ἢ μὴ, μελλοντικὰ γεγονότα, ὃπως σὲ πειράματα καὶ ἐπαναλήψιμα φαινόμενα.

Ἂν ἡ πρόβλεψις ἀποτυγχάνει νὰ προβάλλει μὲ ἀκρίβεια καὶ μὲ ἐπαναλήψιμη ἰκανότητα τὰ ὂποια ἀποτελέσματα, τότε εἲμαστε σίγουροι ὃτι δὲν ἒχουμε γνῶσιν, παρὰ μίαν ἐπιθυμικὴν σκέψιν ποὺ θὰ πρέπει νὰ διορθώσουμε.
 
 
 Ἐμπειρίες χωρὶς τὴν δύναμιν νὰ δὶνουν προγνωστικὴ ἰκανὀτητα, ἀπλὼς ἀναφέρονται ὠς ἀναμνήσεις.

Mathematics is the queen of Sciences

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016