Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

The Biggest Scam In The History Of Mankind - Who Owns The Federal Reserv...

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Effective Team Work & Collaboration

Beyond empowerment - are we ready for the self-managed organization? Dou...

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

'7 Things You Need to Know About Prime Numbers' - Dr Vicky Neale

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Τὶ εἶναι Γνῶσις;

Γνῶσις μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὂποια κατανὀησις δίνει τὴν δυνατότητα νὰ προγνώσεις μὲ ἀκρίβεια δημιουργούμενες καταστάσεις, σὲ προγραμματισμένα ἢ μὴ, μελλοντικὰ γεγονότα, ὃπως σὲ πειράματα καὶ ἐπαναλήψιμα φαινόμενα.

Ἂν ἡ πρόβλεψις ἀποτυγχάνει νὰ προβάλλει μὲ ἀκρίβεια καὶ μὲ ἐπαναλήψιμη ἰκανότητα τὰ ὂποια ἀποτελέσματα, τότε εἲμαστε σίγουροι ὃτι δὲν ἒχουμε γνῶσιν, παρὰ μίαν ἐπιθυμικὴν σκέψιν ποὺ θὰ πρέπει νὰ διορθώσουμε.
 
 
 Ἐμπειρίες χωρὶς τὴν δύναμιν νὰ δὶνουν προγνωστικὴ ἰκανὀτητα, ἀπλὼς ἀναφέρονται ὠς ἀναμνήσεις.

Mathematics is the queen of Sciences

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Carol Tavris, Ph.D. - "A Skeptical Look at Pseudoneuroscience" - TAM 2012