Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Richard Dawkins takes on Religion on Al-Jazeera TV

Published on Dec 27, 2012

Mehdi Hasan interviews evolutionary biologist Richard Dawkins at the Oxford Union and asks: Is religion a force for good or evil? Can it co-exist with science? Is science the new religion? And why if god does not exist, is religion so persistent?


Σχετικά Άρθρα