Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί : Τί είναι σκόλοψ ;

greek study desk
greek study desk (Photo credit: josephpetepickle)
Για να δούμε τις αναφορές στην ελληνική λέξη σκόλοψ στις αναφορές του εγχειρήματος "Περσέας" ...

και τις αναφορές της βίβλου στη λέξη αυτή ...


Ο σκόλοψ είναι α) ότι αιχμηρό β) χειρουργικό εργαλείο για την ουρήθρα γ) αγκίστρι.

Ποιά από τις άνωθεν αναφορές τυγχάνει να αποδίδει το νόημα στην επιστολή του Παύλου;

Ας λάβουμε υπ᾽ όψιν ότι ο ωραιομορφισμός των μεταφράσεων διαλέγει την ηπιώτερη των "κακών" και την ενδοξότερη των "καλών" νοημάτων.

Στη πραγματικότητα ο ωραιομορφισμός είναι επίτηδες παραμόρφωση της αλήθειας.
Παραβάλλονται κείμενα της βίβλου και του Περσέα:ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:7 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics 


καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατανᾶ, ἵνα με κολαφίζῃ. ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:7 Greek NT: Greek Orthodox Church

Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Diacritics


καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατανᾶ, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550, with accents)

καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:7 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)

και τη υπερβολη των αποκαλυψεων ινα μη υπεραιρωμαι εδοθη μοι σκολοψ τη σαρκι αγγελος σαταν ινα με κολαφιζη ινα μη υπεραιρωμαι

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:7 Greek NT: Textus Receptus (1894)

και τη υπερβολη των αποκαλυψεων ινα μη υπεραιρωμαι εδοθη μοι σκολοψ τη σαρκι αγγελος σαταν ινα με κολαφιζη ινα μη υπεραιρωμαικαὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατανᾶ, ἵνα με κολαφίζῃ. ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.2 Corinthians 12:7 Hebrew Bibleולמען אשר לא אתרומם ברב גדל החזינות נתן לי סלון בבשרי מלאך השטן להכתני באגרוף למען לא אתרומם׃


Περσεύς :


σκόλοψ , οπος,
2. thorn, IG42(1).121.92 (Epid., iv B.C.), LXX Nu.33.55, al., Dsc.4.49Babr.122; “σκόλοπες φοίνικος” PMag.Osl.1.270, al., cf. 2 Ep.Cor.12.7.
3. an instrument for operating on the urethraHeliod. ap. Orib.50.9.4.
4. point of a fishing-hookLuc.Merc.Cond.3.
II. treeE.Ba.983 (lyr.).
Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα