Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Η Ομηρική Ελληνική Γλωσσα κάνει καλό στην καρδιά

Ο ρυθμός και η περιπατητική απαγγελία βοηθά στην καρδιά να χαλαρώσει, με βαθειές ανάσες, με το σωστό βραχύ και μακρό φωνήεν προφερόμενο δίνει καλό ρυθμό στην αναπνοή που μουσικά γραμμένη βοηθά στην καρδιά μας.


Σχετικά Άρθρα