Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Crazy Watering Can

A homework assignment. Shot in two afternoons, with a Canon 7D. First year at "Bezalel" school of art and design, Jerusaelm.
Music by Gnarls Barkley. Filmed, directed and edited by Vania Heymann

Crazy Watering Can from vania heymann on Vimeo.

Σχετικά Άρθρα