Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Cheetah Robot Gallops at 18 mph

Cheetah is a new robot being developed by Boston Dynamics with funding from DARPA's Maximum Mobility and Manipulation program. Last week Cheetah set a new land speed record for legged robots, galloping 18 mph on the treadmill. This version of the Cheetah is a lab prototype with offboard power and a boom that planarizes its motion. Testing on a free-running version of the Cheetah that will run 'unplugged' in the field starts later this year. For more information about Cheetah or the other robots we develop, visit www.BostonDynamics.com.


Σχετικά Άρθρα