Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ, Η ορθή προσέγγιση της θρησκείας των Ελλήνων

Ελληνικά: Δημήτριος Μπισκίνης: Απ τα κόκκαλα β...
Image via Wikipedia
Λιαντίνης:
Η ορθή προσέγγιση της θρησκείας των Ελλήνων.

Οι νοητικές διαφορές στις λέξεις που και τώρα χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ανταποκρίνονται στα νοήματα της αρχαίτυπης χρήσης, κάνουν τους νεοέλληνες να φαντάζονται ιδέες και γεγονότα παρόμοια με τα σημερινά.

Αυτή όμως είναι η "εύκολη λύση" αλλά λύση δεν είναι κια όπως λέει ο Αριστοτέλης τα αγαθά κόποις κτώνται.

Και στα Ηθικά Νικομάχεια δίνει και τον ορισμό της λέξεως μαλακία:

μαλακία είναι να νοείς το αγαθό ως πονηρό.Σχετικά Άρθρα