Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Η μορφή του Σατανά κατά την Παλαιά Διαθήκη, δεν έχει την χριστιανική παρουσίαση

Gustave Doré, Depiction of Satan, the antagoni...
Image via Wikipedia
Τελικά από που προέρχεται η φανταστική αυτή μορφή του Σατάν; Τι αντιπροσωπεύει; Ποιος ο σκοπός της παρουσίασης μιας θρησκολογίας περί του Σατάν; Πότε οι χριστιανοί αλλαξαν το νόημα αυτού του παραμυθιού;

Ο θεός των Εβραίων (βλέπε και χριστιανισμό και ισλάμ) έχει τον Σατάν ως υπηρέτη του !

Satan Is The Servant Of God - Not An Evil Boogie Man

Σχετικά Άρθρα