Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪­₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Η λέξη δαίμονας στις μέρες μας δεν χρησιμοποιείται όπως και στην Αρχαία Ελλάδα.
Στην αρχαία Ελλάδα η λέξη δαίμονας ήταν κάτι το παθητικό και για να γίνει ενεργητικό έπρεπε να προσθέσεις μπροστά από την λέξη το ευ ή το δυς.
Έτσι έχουμε: ευδαίμων = με καλό δαίμονα ---- Δυσδαίμων = με κακό δαίμονα.
Όπως λέμε ευ-τυχια -- δυσ-τυχια.


Ευδαιμονώ -- Ευδαιμονείς -- Ευδαιμονεί -- Ευδαιμονούμε - Ευδαιμονείτε - Ευδαιμονούν
Ευδαιμονία - Ευδαιμονώ - Ευδαίμων -- Ευδαιμονείτε -- Ευδαιμονήστε -- Ευδαιμονήσετε -- Ευδαιμονήσατε

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪­₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Σχετικά Άρθρα