Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Ο Βιλάιανουρ Ραματσάντραν μας λέει τι μπορεί να αποκαλύψουν οι εγκεφαλικές βλάβες σχετικά με την σύνδεση ανάμεσα στον εγκεφαλικό ιστό και την νόηση, χρησιμοποιώντας τρεις εκπληκτικές ψευδαισθήσεις ως παραδείγματα.
 Neurologist V.S. Ramachandran looks deep into the brain’s most basic mechanisms. By working with those who have very specific mental disabilities caused by brain injury or stroke, he can map functions of the mind to physical structures of the brain.


Why you should listen to him:

V.S. Ramachandran is a mesmerizing speaker, able to concretely and simply describe the most complicated inner workings of the brain. His investigations into phantom limb pain, synesthesia and other brain disorders allow him to explore (and begin to answer) the most basic philosophical questions about the nature of self and human consciousness.
Ramachandran is the director of the Center for Brain and Cognition at the University of California, San Diego, and an adjunct professor at the Salk Institute. He is the author of Phantoms in the Brain (the basis for a Nova special), A Brief Tour of Human Consciousness and The Man with the Phantom Twin: Adventures in the Neuroscience of the Human Brain.
"Ramachandran is a latter-day Marco Polo, journeying the silk road of science to strange and exotic Cathays of the mind. He returns laden with phenomenological treasures...which, in his subtle and expert telling, yield more satisfying riches of scientific understanding."
Richard Dawkins


Σχετικά Άρθρα