Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

The Truth about Bible

Bart Ehrman
Cover of Bart Ehrman
Bart D. Ehrman is an American New Testament scholar, currently the James A. Gray Distinguished Professor of Religious Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill.

Τα κείμενα της Βίβλου είναι κακοαντιγραμμένα και κανείς δεν έχει τα αυθεντικά. Άρα δογματολογίες των γραπτών είναι αμφισβητίσιμες και δογματολογίες των μη γραπτών είναι απλά παραμυθολογίες.

This is the March 31, 2010 debate between two prominent New Testament scholars: Dr. Craig Evans and Dr. Bart Ehrman on the reliability if the New Testament. The format revolves around 7 critical questions on the topic, with each participant providing their prepared answers.Σχετικά Άρθρα