Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Zourna set with Eleni, Sali, Christos and Bobby Mendocino 2010

Christos Govetas and Eleni Govetas on zournadhes, Sali "Rumen" Shopov and Bobby "A" Govetas on Daoulia. Eleni is 13 years old and has been playing zourna for three months. Bobby is 10 and is working hard on the daouli. As for Christos and Sali...we will not mention their age.




Σχετικά Άρθρα