Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

500 Μέτρα Μακεδονικός Τάφος Αμφίπολης Σερρών 5Oct12

Amphipolis 1
Amphipolis 1 (Photo credit: orientalizing)
English: Mint of Alexander the Great: 19. Doub...
English: Mint of Alexander the Great: 19. Double stater. Numismatic Museum of Athens, Greece. Ελληνικά: Η νομισματοκοπία του Μεγάλου Αλεξάνδρου: 19. Διπλούς στατήρ. Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα. (Photo credit: Wikipedia)
Οι τάφοι των Συγγενών και απογόνων του Αλεξάνδρου Βασιλέως του Τρίτου του και Μεγάλου, Προπάτορα ημών.


Σχετικά Άρθρα