Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Inside the Saudi Kingdom (BBC Documentary)

Lionel Mill's film has unique access to Prince Saud bin Abdul Mohsen, one of the rulers of the rich, powerful and secretive Saudi royal family. This is a fascinating insight into the conflicts between tradition and modernity in one of the world's most conservative and autocratic countries.

Σχετικά Άρθρα