Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Άγαλμα Διός και Χριστός (Φειδία Ένθρονος Δίας)

Zeus
Zeus (Photo credit: crafterm)
Ο Δίας έδωσε την εικόνα του στον Ιησού όπως τον αγιογραφούν οι χριστιανοί σήμερα.

Και κατά μία υποψία τους, νιώθουν  ξένοι των ειδώλων και των προσώπων τους, έχοντας τον "αληθινό" θεό, που "γνώρισαν και είδαν" και κατέγραψαν οι πινελιές τους.

Πολύ εν Δια φέρουσα άπ Οψη!


Σχετικά Άρθρα