Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Perspective is everything - Rory Sutherland

Published on Aug 21, 2013
The circumstances of our lives may matter less than how we see them, says Rory Sutherland. At TEDxAthens, he makes a compelling case for how reframing is the key to happiness. (Filmed at TEDxAthens.)
Talk by Rory Sutherland.

Σχετικά Άρθρα