Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Η Παναγή. Το κουρτσούδ ᾽ είναι μικρό, είν᾽καμιά σαρανταριά χρονώ

Basma tobacco leaves drying in the sun at Poma...Image via Wikipedia
This song reffers to an incident that happened around 1890 in the village Neo Souli (at that time it was called by the turkish name Subaskioi).A local girl,named Panayiota(Panayi) Goga was working in the tobacco elaboration warehouse(kapnomagazo) of Georgios Zaharopoulos, who is mentioned in the song as "Υiourghousis"(Γιουργούσης). Her father, Athanasios Gogas,was informed that young Panayi was going to the tobacco warehouse not to work there but due to her relation with a young worker from the neighbourning village Emmanouil Papas (at that time Dovista/Δοβίστα) and the inhabitants,in the local dialect "Duvisni"=Dovistiani (Ντουβισνοί,Δοβιστιανοί). Enraged Gogas (mentioned as "Gogliaros", a satirized form of his name,) went to the tobacco warehouse,together with a friend of Panayi called Martha (whose name is mentioned in the song too) and beat his daughter tumbling her down the stairs.The song is written in the local dialect,the so called "darnakika",so a "translation" of the most unintelligible words to a standard Greek speaker is required.Σχετικά Άρθρα