Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Μουσικό πριόνι ... The sawnd of music

A busker playing the musical saw in Prague, Cz...Image via Wikipedia
Κόψε μου λίγες μελωδικές στιγμές να τις πάρω μαζί μου !

The musical saw


Τώρα πλέον έγινε το πρώτο μουσικό όργανο στη δυτική Ευρώπη.

OK i first saw this guy coming on and i thought, here we go again another crazy Brit with some stupid talent. but once he started I actually thought it was fantastic everyone can or has played the Guitar but not many can say they have used a saw for anything other than cutting wood or making the wimb wop sound by flexing it.

Σχετικά Άρθρα